Cenu Vladimíra Boučka udělují zástupci města osobnostem, které se zasluhují o zachování lidových tradic a řemesel v regionu. Ocenění za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby uděluje město každoročně. „Od roku 2005 bylo uděleno celkem jedenácti aktivním řemeslníkům. Čtyři čestná uznání obdrželi lidé, kteří se na rozvoji lidové výroby podíleli nepřímo. To znamená například návrhářstvím či výchovou mladé generace řemeslníků," podotkla Libuše Hradilová z Odboru architektury, plánování a rozvoje Městského úřadu Uherské Hradiště.

Navrhovat kandidáty na toto ocenění mohou nejen odborníci, ale i laická veřejnost. Výzva je trvalá, občané mohou podávat návrhy stále. Žádný konečný termín, do kterého mohou lidé nominace zasílat, není prozatím stanoven. „Tento termín bude znám až v průběhu února. Nominace, které budou doručeny po uzavření nominací, automaticky zařadíme do dalšího ročníku," vysvětlila Libuše Hradilová.

Nejúspěšnější kandidát cenu obdrží v červnu v rámci Svatojánského jarmarku.

Historicky první Cenu Vladimíra Boučka obdržel v roce 2005 krojový krejčí František Mikulec. Nejnovějšími nositeli Ceny Vladimíra Boučka jsou od roku 2012 krojové krejčí Marta Šuranská a Božena Habartová. Čestné uznání loni získal také košíkář František Daňhel.

Zástupci města vyhlásí, stejně jako v předešlých letech, i nejvzhlednější stavbu Uherského Hradiště. Investoři, projektanti a dodavatelé staveb dokončených a zkolaudovaných a uvedených do provozu v roce 2012 mohou zase navrhnout k ocenění Dům roku. Přihlášky radnice přijímá do konce února 2013.

Zapojit se může i široká veřejnost. Lidé mají možnost doručit podněty a typy na architektonicky zajímavé stavby, a to nejen rozlehlejší objekty, ale například i malé rodinné domky.

Za dvacetiletou historii byla bronzová tabulka z dílny akademického sochaře Jiřího Habarty, označující významný architektonický počin jako Dům roku či stavební dílo jako Stavba roku, osazena celkem na 23 uherskohradišťských objektech.

Jako první získala ocenění budova Investiční banky v Havlíčkově ulici, mezi posledními jsou Hotel Mlýnská a akvapark.