Jejím životním mottem bylo: „Dělej druhým to, co chceš, aby oni dělali tobě.“ A podle něj se také řídila.

Psal se rok 1991 a v Uherském Hradišti se administrativní pracovnice Anna Konvalinková, učitelka v mateřské škole Anastázie Májíčková a Marie Kašná, která se starala o svého postiženého syna, rozhodly založit Charitu.

Hned po revoluci v roce 1990 se začaly stýkat se skupinou lidí různých profesí od lékařů, učitelů až po právníky. „Velmi brzy se k nám přidali další lidé, kteří měli zájem řešit chybějící služby v regionu a každý jsme si řekli, jak by kdo mohl pomoct a co by mohl dělat,“ zavzpomínala před lety na krušné začátky Anna Konvalinková, která se tehdy stala první ředitelkou Oblastní charity Uherské Hradiště.

Spoluzakladatelka Oblastní charity Uherské Hradiště Anna Konvalinková.Spoluzakladatelka Oblastní charity Uherské Hradiště Anna Konvalinková.Zdroj: archiv rodiny KonvalinkovyZakladatelky to však neměly vůbec jednoduché. Dokonce i někteří farníci prý namítali, proč vytvářet Charitu, když pomáhat se může jen tak. Anna Konvalinková byla jednou z nadšených dobrovolnic, které v Uherském Hradišti položily základy charitního působení.

„V následujících letech jsme již zaměstnávali, tuším, kolem deseti sestřiček a pečovatelek. Další lidi pak v Chráněné dílně. A tak jsme se postupně rozšiřovali. No a když jsem v září roku 2001 Charitu předávala panu řediteli Jiřímu Jakešovi, tak nás bylo, myslím, čtyřicet nebo padesát. Dnes je to prý přes tři sta lidí, to si vůbec neumím představit,“ vyprávěla Deníku první hradišťská charitní ředitelka.

V pozici ředitelky Oblastní charity v Uherském Hradišti působila dlouhých 10 let. Následujících 10 let pak byla novému řediteli pravou rukou a další roky, pokud jí to zdraví dovolilo, charitní dobrovolnicí.

A na co vzpomínala nejraději? „Každý rok na Charitě byl něčím výjimečný. Nejraději ale vzpomínám na všechny ty lidi, kteří za mého působení prošli Charitou a také na ty, kdo pomáhali Charitě zvenčí,“ dodala Anna Konvalinková.

Za její přínos pro vznik a rozvoj sociálních služeb v Uherském Hradišti i v celém regionu jí byla v roce 2010 udělena Cena města Uherské Hradiště.

„Svět, ve kterém žijeme, jednoznačně dává zelenou lidem silným, schopným a zdravým, kteří se umějí prosadit. Ale sám Ježíš říká, že Bůh je ukryt v těch, kdo hladoví, žízní, jsou nemocní, uvěznění, nemají co na sebe a nemají kde žít,“ řekl světící biskup olomoucký Josef Hrdlička, když 11. prosince 1997 žehnal sídlu Charity Uherské Hradiště na Velehradské třídě.

Nelze lépe, než těmito jeho slovy, charakterizovat životní směřování Anny Konvalinkové. Budeme-li na konci své životní pouti souzeni podle toho, jak jsme se chovali k těm nejslabším, ona nám může být příkladem…

Poslední rozloučení s Annou Konvalinkovou se uskuteční v pondělí 5. února v 15 hodin v kostele sv. Ducha ve Starém Městě.

Spoluzakladatelka Oblastní charity Uherské Hradiště Anna Konvalinková.Anna Konvalinková - smuteční oznámení.Zdroj: archiv rodiny Konvalinkovy