Kurz vede druhým rokem Petra Baroňová a výstava je už druhou prezentací účastníků.

Jako lektor letos pomáhal Vladimír Kudlík, rodák z Bzence, dlouhá léta žil v Dubnici, nyní v Kroměříži (jeho práce známe ze společných výstav Setkání - Stretnutie).

Během dvou let se frekventanti věnovali rozmanitým výtvarným aktivitám - v poslední době například technice akvarelu, námětově pak krajině, zátiší, pracovali v plenéru i v ateliéru, důležitá byla mimo jiné perspektiva.

Na výstavě, která představuje jak studie, tak hotová díla, se setkáme s pracemi Aleny Vrtalové, Evy Hanákové, Dagmar Pekařové, Milady Grunové, Ely Hudcové, Jarmily Miklové, Marcely Hradské, Milady Mičkové, Milady Havlů, Vlastimily Majzlíkové, Bedřišky Lysoňkové, Květoslavy Němcové, Věry Čajové, Dany Vavříkové, Heleny Argiriové, Jaroslavy Němcové a Jaroslava Poláška.

Výstava potrvá do 22. dubna.