Výstavu, která měla velký úspěch v Paříži, Mariboru a v dalších městech v zahraničí osobně v metropoli Slovácka uvedl v sobotu 2. září její autor.

„Nejvíc krojů zachycených na fotografiích je zde srbských, pak jsou tady kroje Slováků v Srbsku, Maďarů, Chorvatů, Němců i pár krojů tureckých. Tato výstava v Uherském Hradišti je v České republice poprvé, dokonce dříve než na Slovensku a já jsem potěšený a vážím si toho, že je instalována v tak velkolepé a krásné galerii malířského velikána Joži Uprky,“ řekl při vernisáži Pavel Surový.

Název výstavy Trůn ve světském i duchovním smyslu představuje podle něj boj národů o moc, tedy o sídlo. Samotný název pak má odkazovat na skutečnost, že archaické lidové kroje čerpají inspiraci z královských dvorů a královské koruny symbolizují svatební veselí.

„Výstava také ukazuje, že staré křesťanské symboly, jako je svatý grál, slunce, semínko, koruna, kříž, kolo, srdce nebo holubice, jsou ve skutečnosti symboly sjednocení vetkané do lidového kroje jako ochránci i nositelé štěstí, prosperity a blahobytu,“ vysvětluje autor expozice v proslovu k ní.

Vernisáži, jejíž součástí bylo hudební vystoupení cimbálové muziky Višňa, byly přítomny desítky lidí i srbská konzulka a také uherskohradišťská místostarostka. Zájemci výstavu Trůn v Uherském Hradišti uvidí do konce září.