V létě asi ano, byť by něco mohlo napovídat tomu, že když značka pět dnů leží na zemi, nebude frekvence udržování zase tak častá.