„Naposled jsme tento den slavili v roce 2019 a chtěli jsme se k jeho oslavě vloni vrátit, nicméně válka na Ukrajině a s ní související pomoc ženám a dětem, kteří před válkou utíkali, nás zaměstnalA natolik, že jsme neměli čas ten Den Charity připravit tak, aby mohl probíhat důstojně, takže proto až letos,“ řekl zástupce ředitele Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.

Nechyběla ani mše svatá ve farním kostele sv. Františka Xaverského. „Ani nevíme, kolik bezejmenných klientů je skrytých za vaší péčí, Bůh ale vaše dílo vidí,“ řekl v promluvě P. Josef Říha. Na Masarykovo náměstí se dostavil pozdravit zaměstnance Charity Uherské Hradiště také biskup správce Arcidiecéze olomoucké Josef Nuzík.