Kantorkám, které projevily v době letních prázdnin o týdenní kurz zájem, tu zkušené lektorky nabídnou konkrétní postupy činnostního učení ve výuce matematiky prvního, druhého, šestého a sedmého ročníku základní školy (ZŠ) a ve výuce čtení a psaní a čtení s porozuměním v 1. a 2. ročníku a ve 4. a 5. ročníku ZŠ.

„V průběhu letošních prázdnin se v České republice uskuteční čtyři letní Tvořivé školy, kterých se zúčastní 320 kantorů. Polovina z šestapadesáti učitelek přijela na Velehrad již po několikáté,“ svěřil se Čeněk Rosecký, ředitel vzdělávací agentury Tvořivá škola.

Program letní Tvořivé školy podle něj staví na odkazu J. A. Komenského a české prvorepublikové reformní pedagogiky, potvrzené nejnovějšími výzkumy z oblasti dětské psychologie. „Nejedná se o žádný nový experiment, ale o předávání mnohaletou učitelskou praxí ověřených metod a postupů, které vedou k rozvoji komunikace, myšlení a pozitivního vztahu žáků k druhým lidem, ke společnosti a kultuře,“ vysvětlil Rosecký. Jak dále poznamenal, projekt podporovaný ministerstvem školství a Evropskou unií řeší hlavní nedostatky zjištěné v oblasti základního školství, jakými jsou nízká aktivita žáků ve vyučování, nedostatečné osvojování si životních kompetencí žáky a jednostranné paměťové pojetí vzdělávání.

Letošního ročníku Tvořivé školy se na Velehradě zúčastnily pouze ženy-učitelky. „Přestože mají dovolenou, obětovaly svůj rodinný život a projevily velký zájem vzdělávat se v týdenních kurzech činnostního učení,“ oceňuje ředitel velehradské základní školy Radomír Válek, který je podle Čeňka Roseckého otcem myšlenky pořádání letních škol na Velehradě.

„Na letní škole jsem potřetí. Souhlasím s těmi, kdo říkají, že se na ní načerpá plno nápadů a inspirace. Doporučuji všem kantorům, aby neváhali a letní školy se zúčastnili ne jednou, ale vícekrát,“ nadšeně rozhlašovala Ingrid Balážová ze ZŠ Vysoká Pec.

Za pravdu jí dávají i další učitelky. „Jsem zde na doporučení ředitelky naší školy a kolegyň učitelek, které si z těchto kurzů odnesly spoustu materiálů a podnětů. Už dnes jsem přesvědčena o tom, že činnostní učení dává žákům mnohem víc než učení klasické,“ nechala se slyšet Jarmila Nováková z Dolních Dunajovic.

Tvořivá škola chce i nadále pomáhat učitelům s tvorbou a inovací školních programů. „V současnosti byl doporučen ministerstvu školství k financování nový celorepublikový projekt zaměřený na čtení a psaní s porozuměním. Ten by měl být financován z prostředků Evropské unie a poběží příští rok zdarma na letní škole v Písku a Litoměřicích,“ naznačila projektová manažerka Tvořivé školy Radana Rosecká-Píšová.

Zdeněk Skalička