„Letos prezentujeme na Velehradě projekt činnostní školy s názvem Interaktivní tabule činnostně. Vyšli jsme tak vstříc zájmu učitelů o kurzy činnostního učení," uvedl Čeněk Rosecký, ředitel vzdělávací agentura Tvořivá škola, která kurz pořádá.

„Dozvěděla jsem se, jak mám s dětmi pracovat na počítačích a spojit tuto činnost s interaktivní tabulí, s níž pracuji už čtvrtým rokem. Zatím je to ale spíš frontální výuka, kdy děti chodí k tabuli a pracují s ní, ale nevěděla jsem, jak to mám skloubit, aby ti ostatní také něco dělali," svěřila se Eliška Pitáková ze ZŠ Drahany na Prostějovsku.

Řadu dobrých rad a zkušeností načerpala například Olga Ševčíková z Jáchymova u Karlových Varů. „Od kurzu jsem očekávala, že mě obohatí o nové nápady a inspirace, které mají smysl a jsou vyzkoušené praxí. Ráda si nechám poradit," sdělila rovněž Markéta Čtveráková z Liberce.

„Moderní technologie, jako je například interaktivní tabule, mohou práci učitelů zefektivnit, ale mohou ji také komplikovat, nebo dokonce degradovat na pouhé promítaní filmů z internetu. Vždy záleží na učitelích, jak budou daný nástroj používat," vysvětlil Rosecký.

Právě z tohoto důvodu lektoři Tvořivé školy vytvářejí a šíří novou metodiku činnostní práce s interaktivní tabulí. „Jedná se o nový model práce, který smysluplně kombinuje žákovské činnosti s interaktivní výukou. Dle dosavadních zkušeností lektorů a učitelů tvořivých škol je tento postup výuky velmi účinný," tvrdí ředitel vzdělávací agentury.

Jak je možné tímto způsobem podle něj pracovat v jednotlivých ročnících a předmětech, předvedli na konferenci lektoři Tvořivé školy, kteří jsou zároveň učiteli z praxe.
Ti se letos na Velehradě zaměřili na tři tematické okruhy. Na činnostní učení českého jazyka ve 2. a 3. ročníku základní školy a přírodovědy ve 4. a 5. ročníku a na interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni základní školy.

„Předávám učitelům osvědčené metody a nápady na to, aby děti lépe, s radostí a se zájmem zvládaly učivo, ale aby bylo pro ně také přínosné. Účastníci kurzu jsou k těmto osvědčeným metodám velice vstřícní," pochvalovala si lektorka Iva Pinďáková z Brumova-Bylnice, která se této činnosti v Tvořivé škole věnuje několik let.

„Tvořivá škola a způsob činnostního učení jsou mi velice blízké, protože nemám ráda frontální vyučování. Mám ráda skupinové práce, vytváření projektů a učení formou hry," nechala se slyšet Dagmar Sišlová ze ZŠ v Plaňanech u Kolína.

Velehradská škola, kde se kurz konal, je vybavena dvěma učebnami s interaktivní tabulí a jednou učebnou výpočetní techniky se zmíněnou tabulí. „Učebny s interaktivní tabulí jsou aktivně využívány na prvním stupni hlavně pro vlastivědu a přírodovědu, na druhém stupni pro výuku anglického jazyka a ve výpočetní technice," sdělil ředitel školy Radomír Válek. Prozradil, že zatím nepostřehl iniciativu učitelek prvního stupně při využívání interaktivní tabule k výuce cizích jazyků, případně matematiky.