A jak právě učitelé zdůrazňují, Komenský a jeho odkaz má dnešním školákům stále co nabídnout.

Komenský předběhl svou dobu

Ředitel Gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Michal Gergela je přesvědčen, že právě ve městě, které bývá nejčastěji považováno za rodiště učitele národů, je jeho odkaz živější než jinde.

„Naše škola nese jeho jméno a naše děti o něm povědomí určitě mají. Z velké části jej vnímají především jako didaktika a pedagoga. Například jeho heslo ‚škola hrou' nám neustále předhazují a my jim musíme vysvětlovat, že to Komenský mínil trochu jinak, než si ony představují,“ usmívá se Michal Gergela. Zároveň však připomíná, že Komenský byl nejen pedagog, ale především filozof. „Snažil se o jakousi všenápravu společnosti, kdy vzdělávání mělo být pouze jejím prostředkem, nikoliv cílem. Toto povědomí chybí nejen u žáků, ale i širší veřejnosti, což je škoda,“ upozornil ředitel uherskobrodského gymnázia.

Také zástupkyně ředitele Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě Jitka Hudečková se domnívá, že Komenského odkaz je důležitý pro celou společnost. „Před pár dny jsme se byli podívat na happeningu na náměstí konaném právě na počest Komenského. A paní farářka o tom velmi pěkně mluvila, citovala Komenského. A ono je to stále tak současné a moderní, že skutečně předběhl svou dobu. Je škoda, když celkem málo lidí naslouchá tomu, co nám chtěl říct,“ zamýšlí se Jitka Hudečková. Podle ní se děti Komenskému nevyhýbají a neznamená pro ně jen jméno z minulosti.

„Naši páťáci byli minulý týden na Domě dětí, kde měli komponovaný pořad o Komenském. A přišli odtud velice nadšení, určitě je škoda, že se o něm mluví méně, než by si zasloužil,“ zamyslela se Jitka Hudečková.

Jeho škola hrou je stále živá

Na Komenského odkaz se ve své praxi snaží navazovat i Ivana Bartoňová, učitelka ze základní školy ve Strání, která v loňském roce získala ocenění inspirované právě učitelem národů Zlatý Ámos. To je o to cennější, že o nejoblíbenějším učiteli rozhodují samy děti.

„Jeho ‚škola hrou‘ je stále živá a preferovaná. I já se snažím děti dle jeho vzoru učit zábavnou formou. Pak se do učení lépe dostanou a snadněji si učivo zapamatují. Naše děti z prvního stupně si například stále pamatují na maňáska, který mi s výukou pomáhal,“ dává příklad držitelka Zlatého Ámose Ivana Bartoňová.

Právě dnes, v den, kdy se slaví narození Jana Amose Komenského, se uskuteční také slavnostní ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za jejich činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, a to v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Zároveň ještě dnes a zítra můžete navštívit výstavu Komenský a Nivnice v nivnickém společenském domě Beseda.

Jan Amos Komenský

- narodil se 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě

- zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu

- poslední biskup jednoty bratrské, český teolog, filozof, pedagog a spisovatel

- oceňoval význam výchovy, podle něj by žádné dítě nemělo být vyloučeno z výchovy, protože i to nejméně nadané dítě lze alespoň poněkud vychovat

- výchova dítěte má podle něj tři hlavní cíle: poznat sebe a svět vzdělání ve vědách, uměních a řemeslech; ovládnout sebe výchova mravní; povznést se k Bohu výchova náboženská

- kladl důraz na význam kázně, odmítá tělesné tresty za neznalost, ale za porušení kázně je v určitých případech připouští

Související článek: Týden Komenského zahájili oblepením kašny jeho výroky

Autor: Petra Kučerová