„Zkoušce mysliveckých adeptů předcházel před rokem šestašedesátihodinový přípravný kurz podle předepsané vyhlášky, po jeho skončení pak roční praxe v mysliveckých sdruženích. Na střelnici OMS u Salaše museli adepti týden před zkouškami prokázat před myslivci-cvičiteli, že umějí bezpečně zacházet se zbraněmi a střelivem,“ uvedla jednatelka OMS Uherské Hradiště Marie Gejdošová, předsedkyně jednoho ze dvou zkušebních senátů.

Před zkušebními komisaři v Dolním Němčí museli adepti osvědčit znalosti z myslivecké osvěty, myslivosti a legislativy, myslivecké zoologie, péče o zvěř a její chov, myslivecké kynologie a nemocí zvěře, loveckých zbraní a střeliva, ale i lovu zvěře.

„Ke zkoušce o první lovecký lístek se dnes dostavilo 25 adeptů, z nichž bylo šest žen. Zkoušky úspěšně zakončilo 22 adeptů. S vyznamenáním absolvovalo mysliveckou maturitu osm adeptů a adeptek. Vynikající výsledky prokázala při zkoušce ze všech předmětů Hradišťanka Helena Zábojníková, maminka jednoročního syna Sebastiana. Tři adepti z jednoho předmětů neprospěli, takže 26. června je čeká opravná zkouška,“ informovala Marie Gejdošová.

Shodnout se na nejtěžším předmětu nebylo pro adepty jednoduché. Nejvíc jim prý dalo zabrat právo myslivosti, k nejlehčím patřila myslivecká zoologie a péče o zvěř.

„S legislativou související s myslivostí jsem neměla problémy, ale nabiflovat jsem se musela mysliveckou kynologii, lovecké zbraně a střelivo. Proti některým adeptům jsem měla nevýhodu v tom, že nemám v rodině nikoho, kdy by byl příslušníkem Hubertova cechu - myslivcem. Pouze tatínkův kolega je nimrod, na nějž jsem se mohla s důvěrou obrátit o radu,“ svěřila se Helena Zábojníková, vlastnící opeřeného dravce Káně Harrisova.

Aby její sokolnická činnost byla legální, musí splňovat řadu předpokladů. „Sokolník musí plnit vše, co se vyžaduje od každého myslivce se zbraní, kterou mít ovšem nemusí, ale navíc musí absolvovat náročnou sokolnickou zkoušku,“ vysvětlila paní Helena, absolvující mysliveckou maturitu s vyznamenáním.

Podle vyjádření předsedy OMS Karla Blahuška dokázali adepti v průběhu roční praxe i při zkouškách, že to s myslivostí myslí opravdu vážně.

„Jednou z mnoha činností okresního mysliveckého spolku je každoročně doplňovat členskou základnu mladými mysliveckými adepty. Počátkem příštího roku jich bude skládat zkoušky o první lovecký lístek o sedm víc, než tomu bylo dnes. A to mě těší,“ svěřil se Karel Blahušek.