Nejen na tyto otázky se snažil najít odpovědi seminář „Muzeum komunismu ve věznici?”, který v Redutě připravili lektoři Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci se Slováckým muzeem.

Mezi pětadvaceti účastníky byli učitelé základních i středních škol a vysokoškolští studenti, kteří navštívili i prostory samotné věznice.

„Měli za úkol nalepit na vhodná místa lístečky s vlastními nápady, jak dané místo muzejně využít,“ poznamenal Pavel Princ ze Slováckého muzea.

„Nápady učitelů a studentů byly velmi podnětné. Podobných diskusí by měla být celá řada, aby budoucí památník ve věznici byl skutečně promyšleným dílem,” nechal se slyšet Jakub Jareš z Ústavu pro studium totalitních režimů, který je společně s Pavel Portlem, jenž účastníky provázel věznicí, členem pracovní komise Moravského zemského muzea, která má přípravu budoucího památníku na starosti.