„Jedná se o chvályhodný záměr, ale měl by se dotáhnout do konce. V současném znění je usnesení o ničem. Není zde řešena záležitost týkající se nedovolené veřejné podpory, takže návrh vůbec nepředchází situaci, kdyby se zvýhodnění jednoho podnikajícího subjektu dělo na účet druhého," kritizoval zastupitel Ladislav Kryštof (ČSSD). K němu se s připomínkami připojují í podnikatelé. „Ve fondu nejsou zatím nastřádané žádné prostředky. Navíc nemá daná pravidla k užívání finančních zdrojů. Podle mého mínění město přichází s podobnou myšlenkou pozdě. Před patnácti lety by takový návrh pomohl zřídit průmyslovou zónu, jež by přitáhla strategické společnosti. Nyní jde pouze o fráze kvůli splnění jednoho bodu ve volební kampani," kritizoval aktivitu podnikatel Petr Bilavčík.

Právě jeho firma přitom v současnosti řeší nedostatek prostoru. „Neexistence průmyslové zóny nás vede k závěru, stejně jako desítky firem pře námi, že odejdeme z Uherského Brodu," dodal. Právě chybějící volné parcely potřebné k rozšíření firmy musel v minulosti řešit také podnikatel Richard Fojtík. „Před lety jsme hledali vhodnou lokalitu na umístění nové fabriky naší společnosti a problém to do jisté míry byl. Infrastrukturu, zasíťování a vše ostatní jsme si platili sami, takže fond, jenž by přispěl k jejich vybudování, nám mohl jisté finanční prostředky ušetřit," sdělil Richard Fojtík.

Částečně se závěry opozičních zastupitelů a podnikatelů souhlasí i starosta města Patrik Kunčar (KDU-ČSL). „Fond na podporu rozvoje podnikání, který by sceloval pozemky a umožnil vytvářet průmyslové zóny, tady měl být před patnácti, možná i dvaceti lety. Jeho založení jsme chtěli i vzhledem k této skutečnosti uspíšit, proto jsou pravidla způsobu jeho čerpání nejasná, nicméně otevřená další diskuzi a programovému doplnění, zatímco do něj již nyní můžeme střádat peníze," dodal. Podle jeho slov by pak měl sloužit především k nákupu pozemků, jež by byly nabízeny expandujícím společnostem. „V první fázi finance z fondu budou používány výhradně na výkup vhodných parcel. V pozdějším stádiu jsme ochotni uvažovat i o příspěvcích na zasíťování objektu či na zavedení infrastruktury k němu. Chtěl bych upozornit, že se jedná o první krok města směrem k podnikatelům a další budou následovat," připomenul Patrik Kunčar.

Snahu zajistit pracovní příležitosti, stejně jako zabránit úbytku obyvatel má podpořit také fond rozvoje bydlení. „V tomto případě navazujeme na dotační program fungující dva roky. Z něj chceme vyplácet podporu na vybudování sítí obyvatelům stavějící nový rodinným dům v Brodě, kteří se zavážou, že v něm budou bydlet. Na jednoho žadatele pak lze vyčerpat až 200 tisíc korun," upřesnil podobu druhé novinky starosta Uherského Brodu.