„I přes nátlak rodičů, kteří přivedli své děti a zase si je odvedli domů, nedošlo ještě před zahájením výuky k evakuaci školy. Já osobně to beru jako ohrožení mých dětí na životě a Vaše pochybení a budu požadovat exemplární potrestání celého vedení školy," rozčiloval se jeden z rodičů Petr Pochylý v otevřeném dopise adresovaném vedení školy i několika dalším institucím včetně Slováckého deníku.

Otci dvou žáků ve věku 8 a 15 let se mimo jiné nelíbila skutečnost, že děti sice ráno absolvovaly vycházku, nicméně ta trvala pouze hodinu. Poté seděly oblečeny v bundách v chladných prostorách školy, které byly krátce po intenzivním větrání. Navíc i v tuto dobu byl ve škole stále silně cítit plyn, na což si jeho děti večer doma stěžovaly, včetně toho, že je bolela hlava.

Ředitelka pochybení odmítá

Ředitelka školy Marie Leitgebová si je však jistá, že nepochybila. Zápach plynu podle ní v prostorách školy zjistil v 6.30 hodin školník, který ihned uzavřel hlavní uzávěr plynu a pootvíral okna.

„Ačkoliv bylo ověřeno, že plyn neuchází z žádného ze spotřebičů ani uzávěrů v objektu školy, byli na místo obratem povoláni pracovníci společnosti RWE. Ti zjistili, že žákům nic nehrozí a není zapotřebí na místo volat hasiče," konstatovala Marie Leitgebová.

Její slova potvrdila i plynárenská společnost.

„Naši pracovníci pohotovosti se na místo dostavili deset minut po nahlášení události a u školy zjistili únik na plynovodní přípojce. Závadu zajistili a provedli důkladné měření v objektu i okolí školy nejmodernější detekční technikou. Koncentrace byly velmi nízké a nehrozilo žádné nebezpečí," uvedl mluvčí RWE Lukáš Kresač.

„I přes tato zjištění jsme nicméně rozhodli, že jak z bezpečnostních důvodů, tak také díky skutečnosti, že se bude v prostorách školy nadměrně větrat, odejdou žáci školy se svými učiteli na procházku, o čemž byla ihned vyvěšena informace jak na dveřích školy, tak i na webových stránkách," doplnila Marie Leitgebová.

Děti seděly ve škole v bundách

Učitelé s dětmi se po předchozí dohodě podle ředitelky školy přišli po hodině zeptat, jaká je situace, a jelikož již byly prostory školy dostatečně provětrány, vrátili se žáci zpět do lavic. Nicméně vzhledem ke značnému úniku tepla z prostor budovy se žáci pohybovali po škole zpočátku v bundách.

„Pro případ, že by byla situace vážnější, jsme již měli domluveno využití prostor s hradišťským Klubem kultury, nicméně to nakonec nebylo zapotřebí," poznamenala ředitelka ZŠ Větrná.

Oprava přípojky

Před návratem žáků ještě pracovníci RWE celý objekt ještě jednou proměřili. Závada na přípojce byla odborně zajištěna tak, že během dopoledne nebylo nutné přerušit dodávku plynu do školy, tudíž školní kuchyně zůstala v provozu. Práce na opravě přípojky byly ukončeny v patnáct hodin.

„Pokud se na místě nacházeli plynaři, kteří nás nepovolali, dá se předpokládat, že naměřená koncentrace ve škole nedosahovala nebezpečných hodnot," sdělil mluvčí hasičského sboru Zlínského kraje Libor Netopil, že hasiči nemusí zasahovat při každém úniku plynu.

Město se za ředitelku postavilo

Za ředitelku ZŠ se postavil i zřizovatel školy, Městský úřad Uherské Hradiště.

„Vše probíhalo pod odborným dohledem, vedení školy postupovalo profesionálně a žáci ohroženi nebyli," uvedl mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Že situace nejspíš opravdu nebyla až tak vážná, svědčí i skutečnost, že v řadách zasahujících pracovníků RWE pomáhal havárii řešit také jeden z rodičů žáka 2. ročníku. Ten taktéž vyhodnotil riziko jako nulové a své dítě nechal i nadále ve škole.