To se nachází v malebné krajině nedaleko hradu Buchlova, a to v nejstarším z vesnických domků z roku 1837, který v minulosti sloužil k výrobě keramiky. Okolí Tupes má pro výrobu keramiky vhodné přírodní podmínky, tedy dostatek hlíny potřebného chemického složení.

Součástí muzea je dobová expozice, obydlí hrnčíře, jenž vypovídá o způsobu jeho práce a životě na přelomu 19. a 20. století. Na něj navazuje objekt nové expozice zachycující historii a technologii výroby majolikové keramiky v Tupesích.

Přes dvůr muzea je umístěna současná výroba keramiky, ale také její prodejna. V ní si návštěvníci mohli zakoupit tradiční tupeskou keramiku, lidovou majolikovou keramiku, habánské fajánse i moderní keramiku.

Novodobá historie tupeské keramiky se začala psát po roce 1904, kdy se do Tupes přistěhovala rodina Úředníčků, která se věnovala výrobě keramiky a své zkušenosti si předávala v rodu z generace na generaci.