A třetí nezůstala pozadu: A já mu přeju, aby se stal skautským činovníkem a někdy také starostou Tupes. To sudičky řekly, rozhlédly se spokojeně a zmizely. Jejich přání se Oldřichovi Vávrovi postupně plnilo.

Vystudoval Pedagogickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně, potom na ní působil jako student postgraduální studia, krátce byl kantorem na Speciální základní škole v Uherském Hradišti a rok na Vyšší odborné škole polytechnického institutu v Kunovicích.

Šest let byl technikem v rodinné firmě ModellStudio Tupesy, která se zabývá výrobou modelů letadel. Před 14 lety jej zvolili starostou Tupes a je jím dosud.

Na vás jako starostu se spoluobčané za ta léta jistě často obraceli s prosbou o radu. O jaké dotazy a rady nejčastěji šlo?

Dotazy a žádosti jsou nejrůznějšího druhu. Od porady ve věci smluvních vztahů, energií, výpovědi smluv, televizního signálu, stavebního řízení a mnoho jiného až po v poslední době vše, co je spojeno s covidem. Dotazy a žádosti, které se opakuji – naštěstí ne příliš často - jsou spojeny se sousedskými vztahy.

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život v Tupesích?

Naše obec si v roce 2020 připomínala 800 let od první písemné zmínky. Připraveno bylo několik akcí. Kvůli covidu musel být těsně po degustaci zrušen tradiční košt vína. Hodová chasa připravila krásné slovácké hody. Připravena byla řada dalších akcí. Nic z toho však navzdory pečlivé přípravě nebylo možné.

Spolkový a společenský život prakticky ustal. Mnohem těžší pro nás všechny byla nemožnost rozloučit se s našimi zemřelými. Obrovské poděkování zaslouží každý, kdo loni v jarním období přiložil ruku k dílu a pomohl s šitím roušek, jejich rozdáváním či pomohl seniorům. Ukázalo se opět, že Tupesy jsou bohaté zejména spolkovou činností a díky aktivním lidem, kteří jsou připraveni si pomoci, a to jak v době nouze, tak v době hojnosti.

Myslíte si, že se lidé z událostí kolem pandemie v něčem poučili?

Jsem přesvědčen, že jako každá těžká nemoc, kdy si člověk sáhne na dno sil a někdy i účtuje s životem, vede ke srovnání hodnot a změní i ty nejbližší, kteří s ním břímě nesou. Pandemie zasáhla nejkrutějším způsobem i naše spoluobčany. Moc bych si přál, abychom jako společnost došli k poznání hodnot slušnosti, morálky, ceny přátelství a dobrých mezilidských vztahů dříve, než v blízkosti smrti.

Mohl byste vypočítat, co všechno se vám v minulém roce podařilo na obecní úrovni realizovat?

Vybudovali jsme komunikaci včetně dešťové kanalizace v lokalitě Za humny. V souvislostí s kabelizací nízkého napětí to byly dva úseky nového veřejného osvětlení včetně pokládky chrániček pro budoucí datovou infrastrukturu. Revitalizovali jsme zeleň starého úvozu Od Boršic – historicky velmi významné cesty propojující Tupesy s Boršicemi včetně vybudování tzv. prvků ekologické stability krajiny. Revitalizovali jsme zeleň na několika místech v obci včetně laviček a posezení. Byla zahájena a rozpracována stavba domu s malometrážním bydlením pro seniory a mladé rodiny.

Co byste chtěl v obci změnit nebo vybudovat ve středně a dlouhodobém výhledu. Co se vám doposud dosáhnout nedaří?

Za zcela zásadní považuji postupnou obnovu krajiny včetně zadržování vody – stále je zde mnoho příležitostí at už revitalizace údolí Zlechovského potoka, tzv. Chabaňského potoka, celé lokality Soudné a další. Rádi bychom v obci vybudovali Spolkový dům. Velkou výzvou je nová výstavba na dosud nijak nezasíťovaných lokalitách, které jsou však ve vlastnictví soukromých vlastníků.

S jakým rozpočtem hospodařila obec v roce 2020, s jakým to bude letos?

Rozpočet obce 2020 – příjmy 32 927 000 Kč, z toho dotace 10 945 000 Kč, výdaje 29 385 000 Kč. V letošním roce by měly příjmy činit 45 789 600 Kč, z toho dotace 25 827 400 Kč, výdaje 50 867 000 Kč.