„Jako každý rok si tímto pochodem připomínáme tragické úmrtí velitele tupeského hasičského sboru Pavla Vávry, který v roce 1994 ve svých osmatřiceti letech tragicky zahynul při výkonu svého zaměstnání,“ řekl u jeho hrobu na velehradském hřbitově, kde byla první zastávka účastníků Memoriálu Pavla Vávry, starosta Sboru dobrovolných hasičů Tupesy Pavel Churý.

Při pietním aktu si účastníci Zimního putování po blízkých Chřibech připomenuli, že někdejší velitel tupeského hasičského sboru se významně zapsal do jeho historie, která se začala psát před více než sto třiceti lety. „Pavel byl organizátorem mnoha výšlapů hasičů a jeho kamarádů. Jeho cílem byly velmi často chřibské lesy, kterých byl velkým milovníkem, a proto i dnešní putování nás do nich zavedlo,“ informoval starosta tupeských hasičů Pavel Churý.

Poté, co byla na hrob tragicky zesnulého Pavla Vávry položena kytice květů, zažehl s několika hasiči mihotavé plamínky svící. „Jedním ze zakladatelů Zimního putování po blízkých Chřibech byl Josef Králík, velmi blízký kamarád a spolužák Pavla Vávry. Když v roce 1994 Pavel tragicky zahynul, byl to právě Josef Králík, narozený v roce 1956, který ho nahradil ve funkci velitele Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Tupesy. Funkci vykonával až do roku 2007,“ informoval Pavel Churý.

Podotkl, že dalším zakladatelem Memoriálu Pavla Vávry byl Josef Zelinger, narozený v roce 1955, který byl dlouhá léta jednatelem SDH Tupesy, ale také velký kamarád a spolužák tragicky zahynulého hasiče. Oba jmenovaní jsou stále velmi aktivní a nápomocní současnému výboru SDH Tupesy. „Pochválit musím pana Jiřího Procházku, kamaráda Pavla Vávry, který ač není členem SDH Tupesy, připravuje každoročně ve vlastní režii pro všechny účastníky upomínkové kartičky, ale také vede kroniku Memoriálu Pavla Vávry,“ nechal se slyšet starosta tupeských hasičů.

Než opustili účastníci pochodu za Pavlem Vávrou velehradský hřbitov, nemohli se nezastavit u hrobu Kajky (Karly) Plevové, která tupeské hasiče náhle opustila na konci loňského července ve věku 39 let. „Kája, manželka zástupce starosty SDH Tupesy, vstoupila do našeho sboru v roce 2006. Na její hrob jsme položili kytici květů, zapálili svíce a vzdali jí poctu,“ řekl Pavel Churý.