Dovnitř směli jen řemeslníci, stavaři a dodavatelé stavebních materiálů. Tupešané i mnozí přespolní, jejichž děti školu navštěvují, přitom věděli, že omlazení školní budovy vysaje z obecního rozpočtu a z rance státních dotací 32 milionů korun.

Nebylo proto divu, že hotové výsledky šestiměsíčního snažení chtěli vidět, a to hned při první možné příležitosti, tedy při slavnostním předání stavby veřejnosti, o prvním prosincovém sobotním odpoledni. Omlazené budově školy požehnal velehradský duchovní správce P. Josef Čunek. Několik stovek lidí přivítala cimbálová muzika Džbánek.

„Tupeská škola, která za 145 let od svého vzniku prošla nejrůznějšími opravami, přístavbou, rekonstrukcí stropů a statiky, obnovu nutně potřebovala. Do střešního pláště, kabinetů i do tříd zatékalo. Krov a konstrukce střechy byly značně poškozené, tepelná izolace nedostatečná. Instalace na WC, zejména trubní vedení toalet bylo za léta používání téměř neprůchodné,“ popsal starosta obce Oldřich Vávra některé nedostatky, jež se za 23 let od rekonstrukce stropů a statiky školy nakumulovaly.

Řešen byl také aktuální nedostatek prostor, narůstající počet dětí neumožňoval dělení tříd, žáci se do nich fyzicky téměř nemohli vejít. Škola neměla mimo kmenových tříd odborné, jazykové či přírodovědné učebny, ani prostory, v nichž by mohly probíhat práce s žáky, kteří vyžadují individuální přístup, individuální práci s rodiči či prostory pro práci psychologa.

„Obnova školy bez odborných učeben byla pro nás hodně důležitá, protože v posledních devíti letech nám vzrostl počet žáků na dvojnásobek. V současné době jich máme 213. Na rekonstruované a moderně vybavené prostory školy se učitelé i děti moc těšili,“ nechal se slyšet ředitel tupeské školy Štěpán Kubiš. Škola nyní patří k nejmodernějším na Slovácku.

„Skutečná hodnota obnovy, včetně pořízení technologií a vybavení přišla na 32 a půl milionu korun. Dotace z Operačního programu IROP, přesáhla 21 milionů korun, takže z obecní pokladny si tato největší akce letošního roku v obci vyžádá deset a půl milionu korun,“ sdělil starosta Oldřich Vávra.