Po dvou letech se tak opět ulicemi města rozléhalo ono známé: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.“

Charita Uherské Hradiště tam zahájila letošní 22. ročník Tříkrálové sbírky. Ta se letos na území celé České republiky koná od 1. do 16. ledna.

V čele procesí kráčeli v hábitech mudrců z dálného Východu ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš se svým personálním manažerem Daliborem Jiráskem a spolupracovnicí Marcelou Kokoliovou, za zády jim dotvářela kulisu tříkrálová trojice na koních z Ranče Nevada na Smraďavce a velbloud Paša.

Předsilvestrovský výšlap na Brdo.
Na nejvyšší vrchol Chřibů vyrazily davy lidí. I se čtyřnohými kamarády

„Zatímco Paša je součástí kolednického průvodu v Hradišti už potřetí, hřebci Hindrik a Báro s valachem Tobym, se tříkrálového zahájení tady účastní už dlouhodobě,“ prozradila Deníku Kristýna Bachová z Ranče Nevada.

Tradiční trasa neminula Mariánské či Masarykovo náměstí, kde u radnice koledníky přivítali kromě starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy a místostarostů Čestmíra Boudy a Jaroslava Zatloukala, také kapela Rabi Gabi.

Netradičně se koledníci zastavili u STBaru, kde se kromě příspěvku do kasičky dočkali od hospodského Jiřího Klapky také občerstvení.

„Jen na Uherskohradišťsku se do organizace zapojuje více než 1200 dobrovolníků z 46 měst a obcí, které pod Charitu Uherské Hradiště spadají. Někde absolvují skupinky Tří králů výhradně obchůzku, jinde budou mít vedle obchůzky i tzv. pevné kasičky v obchodech či různých institucích. Jsou ale i obce, kde budou pouze pevné kasičky. Vše záleží na rozhodnutí jednotlivých obcí,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti Marcela Kokoliová.

V přírodním koupališti na Živé vodě Modrá si plavání užívali jen ostřílení otužilci.
Na předsilvestrovskou koupel se sekerou na ledový krunýř

Výtěžek Tříkrálové sbírky letos podle šéfa hradišťské Charity Jiřího Jakeše podpoří Domácí hospic Antonínek, obnovu vozového parku pro charitní terénní služby a půjde rovněž na přímou pomocí občanům Uherskohradišťska, kteří se ocitli z jakéhokoliv důvodu v nouzi.

„Jsme připraveni operativně zareagovat na další potřeby, které se v průběhu roku vyskytnou,“ informoval o plánovaném využití výtěžku sbírky Dalibor Jirásek.

Podle Marcely Kokoliové budou koledníci jednotlivé obce obcházet především v sobotu 8. ledna. V tento den bude také ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti tamní farář P. Josef Říha sloužit v 8.30 hodin mši svatou a poté uherskohradišťským koledníkům požehná a ti se vydají do ulic. Ve větších městech budou skupinky obcházet více dnů, protože by to například konkrétně v Uherském Hradišti za jeden den nestihli.

V kolébce křesťanství naší země na Velehradě tamní farář P. Josef Čunek SJ koledníčkům v bazilice požehná 8. ledna ve 14 hodin. Poté se vydají na obchůzku, aby lidem do jejich domovů přinášeli požehnání.

Silvestrovské setkání na Pepčíně 2021.
Setkání na Pepčíně ani covid nepřekazil

V sousední Modré obchůzku zajišťují zase skauti a obec budou obcházet ves stejný den také až po 14. hodině. Na skupinky Tří králů je ale možné narazit po celé období trvání sbírky v termínu od 1. do 16. ledna.

Pokud by někoho Tři králové nezastihli doma a chtěl by přesto podpořit dobrou věc, může využít on-line koledu a finanční dar zaslat na účet č. 66008822/0800 s uvedení variabilního symbolu 777970081.

Kromě toho bude umístěna také tzv. „pevná kasička“ ve Stanclově lékárně na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, kde budou moct lidé přispívat v průběhu celého tříkrálového koledování až do 16. ledna 2022.

Historie Tříkrálové sbírky v České republice

Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejdříve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.

Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B.

Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se občas někdo mylně domnívá, ale jsou zkratkou latinského Kyrios mansionem benedicet – Pán, žehnej tomuto domu.

Ostrožská Lhota a Blatnice se spojily. Silvestr na Svatém Antonínku zorganizovaly obě obce
Silvestr na Svatém Antonínku byl v režii obcí Ostrožská Lhota a Blatnice

Požehnání Tří králů mělo ochraňovat domovy i ty, kteří v nich přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi.

Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, aby křídou označili naše obydlí a přinesli poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok.

Stejně jako se kdysi plni radosti z narození Ježíška vraceli Kašpar, Melichar a Baltazar do svých domovů, také naši koledníci se vracejí plni radosti a hrdosti, že mohli do domácností předat požehnání biskupů či arcibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové pokladničky.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun. Vykoledované peníze potom pomohou statisícům lidí v nouzi.