„Šlo o benefici i o poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky. Peníze použijeme k realizaci odměn pro koledníky v podobě bruslení i návštěvy kina Hvězda,“ nechal se slyšet zástupce ředitele Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.

Tříkrálovou sbírku v Hradišti zahájili tři králové na koních; středa 3. ledna 2024
VIDEO: Tříkrálovou sbírku v Hradišti zahájili tři králové na koních

Šedesátiminutový Tříkrálový koncert Pěveckého sboru Dvořák Uherský Brod představil sólisty Moniku Koubovou, Josefa Ševečka, Ctibora Boráně a varhanní doprovod v podání Jaroslava Šmilauera. Pěvecký sbor vystoupil pod dirigentskou taktovkou Petra Kučery.

Zazněly například Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby pro sóla, smíšený sbor a varhany, Česká mše vánoční koledová, Vánoční zpěv pastýřů či skladba Pastýři. Na závěr všem poděkoval ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.