Koledníci se shromáždili ve farním kostele na tamním Masarykově náměstí, kde dostali požehnání. Za zpěvu koled pak jejich cesta vedla na radnici. Tam je už očekávali starosta Patrik Kunčar s místostarostou Petrem Vránou, kteří ocenili jejich snahu pomáhat potřebným. 

„Po návštěvě radnice se všichni Kašparové, Melicharové a Baltazarové vydali obcházet domácnosti, popřát lidem vše dobré v novém roce a současně poprosit o dar na pomoc nemocným a potřebným,“ uvedla mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

Upřesnila, že peníze vybírají koledníci Charity do úředně zapečetěné pokladničky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem.

„Výtěžek sbírky bude věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí,“ doplnila Elen Sladká. Tříkrálovou sbírku v Uherském Brodě absolvvalo 90 koledníků, tedy přibližně stejný počet jako loni.