Počátkem ledna si tisíce dobrovolníků nasadí na hlavu papírové čepice a vyjdou do ulic, aby koledovali ve prospěch lidí, kteří si sami nedokážou pomoci.

Koledníci v rolích biblických králů se vydávají do ulic, aby navštívili každou domácnost a dveře jejich domů označili nápisem Kyrois mansionem benedicet. Kristus ať žehná tomuto příbytku. Pokladničky Tříkrálové sbírky se budou plnit již po šestnácté, letos od 2. do 13. ledna.

„Pomozte nám, prosíme, svým příspěvkem pomáhat těm, kteří se bez naší pomoci neobejdou," vyzval dárce ke štědrosti ředitel Charity České republiky. Lukáš Curylo.

V sobotu 2. ledna tradiční sbírku slavnostně odstartují jak v Uherském Hradišti, tak ve Veselí nad Moravou.

„Zahájení sbírky pro náš region je 2. ledna ve Veselí nad Moravou, kde arcibiskup Graubner požehná koledníkům. V Uherském Brodě pak začne sbírku průvod, který v pátek 8. ledna o půl druhé vyrazí od charity na radnici," informoval ředitel oblastní charity pro Uherský Brod Petr Houšť.

Tříkrálová sbírka se tak v Uherském Brodě bude konat především o víkendu 9. a 10. ledna. Na brodské radnici se koledníci již tradičně setkají s vedením města, které pořádání sbírky povolí.

„Z radnice zamíříme do farního kostela pro požehnání a pak už stovky koledníků vyrazí do ulic," dodal Houšť.

Obdobný, leč déle trvající, harmonogram mají i v Uherském Hradišti. Tam též sbírku oficiálně přivítají v sobotu 2. ledna, a to v devět hodin dopoledne na slavnostní mši v uherskohradiš­ťském kostele sv. Františka Xaverského.

„Samotné koledování pak zahájíme na Tři krále 6. ledna odpoledne, kdy s králi na koních projedeme městem a zastavíme se na radnici. Tam zazpíváme a popřejeme mnoho zdraví, štěstí a samozřejmě dlouhá léta. Poté se přesuneme na farní dvůr, kde uspořádáme s koledníky posezení," popsal průběh sbírky v centru Slovácka ředitel tamní oblastní charity Jiří Jakeš.

Vybrané peníze jako každý rok putují především přímo na pomoc lidem v nouzi a na humanitární pomoc.

„Vybrané peníze z celé České republiky vždy jdou na celostátní či mezinárodní humanitární účely, k nám do uherskobrodské charity se vrací padesát osm procent," vysvětlil princip fungování Tříkrálové sbírky Houšť.

Z částky, která se vrátí přímo místním charitám, pak peníze putují především na přímou pomoc lidem, kteří je potřebují, dále jsou na koupi zdravotních pomůcek pro postižené či na podporu sociálních služeb.

„Za všechny, kterým tyto prostředky v minulosti pomohly, mohu připomenout příběh osamocené maminky v rizikovém těhotenství. Tato paní se díky prostředkům z Tříkrálové sbírky mohla účastnit potřebných lékařských vyšetření a potom miminko přivést na svět. Peníze také pomohly početné rodině, zasažené nečekanou ztrátou mladého rodiče, či další neúplné rodině se třemi dětmi, které se pokazila pračka," připomenul hlavní koordinátor sbírky v Uherském Brodě František Bílek.

V Uherském Hradišti letos část peněz půjde také na rekonstrukci budovy denní péče svaté Ludmily.

Koledníky charity lidé rozpoznají podle průkazky vystavené Charitou České republiky. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může vyžádat.

ANDREA GABRIELOVÁ