Poté, co koledníkům požehnal kaplan Petr Janíček, vyrazili v průvodu k tamní radnici, kde je uvítali zástupci města. Celkem 40 kolednických skupinek si Uherský Brod rozdělilo do 60 tras. „Přejeme si, aby každé osobní setkání koledníků s našimi sousedy přineslo do domácností boží požehnání a pokoj do nového roku,“ vzkázal hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku František Bílek z brodské Charity.

Stejně jako loni zůstává možnost přispět do sbírky online, a to zasláním dárcovské zprávy ve tvaru DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90, 190) na číslo 87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, 60 Kč, 90 nebo 190 Kč), případně příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, variabilní symbol Charity Uherský Brod je 777970082. Do 15. ledna bude také v tamním farním kostele k dispozici jedna zapečetěná pokladnička.

Tříkráloví koledníci v Dolním Němčí
Kolik vybrali Tříkráloví koledníci v Dolním Němčí? Padl tam rekord

„Letos je největší část výtěžku sbírky na Uherskobrodsku určena na splácení úvěru Víceúčelového komunitního centra, které se nachází na Masarykově náměstí v Uherském Brodě a slouží službám Charity i široké veřejnosti,“ řekl mluvčí Charity Uherský Brod Oleg Kapinus. Další část výtěžku bude podle jeho slov použita na přímou pomoc lidem v nouzi a provoz charitního Centra potravinové a materiální pomoci svaté Zdislavy.

Historie Tříkrálové sbírky v ČR
Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejdříve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.
Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B.
Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se občas někdo mylně domnívá, ale jsou zkratkou latinského Kyrios mansionem benedicet – Pane, žehnej tomuto domu.