„Podařila se tu velmi pěkná akce uspořádaná ke Dnu stromů. Moc mě těší, že se jí zúčastnilo několik stovek dětí, které se o stromy budou v budoucnu starat a chránit je. Den stromů je tu proto, aby lidé věděli, jakou mají v krajině funkci, ale také, aby o ně uměli pečovat a chránili je,“ okomentoval stručně význam stromů v přírodě, ale také vysekl poklonu pořadatelům za uspořádání akce Jaroslav Hrabec, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje.

Velkému zájmu dětí se těšilo stanoviště FUKANZANU Nedakonice, na němž si o bonsajích, miniaturních stromech pěstovaných desetiletí v miskách, s dětmi povídala a do jejich tajů je zasvěcovala bonsajistka Adéla Krajčová. Mnoho dětí se domnívalo, že velmi dekorativní a velmi lákavé bonsaje potřebují stejnou péči, jako kterákoliv rostlina, ale opak je podle inženýrky Krajčové pravdou. Každá bonsaj je vypěstovaná z původní velké rostliny, ale růst jejích kořenů je omezena prostorem nízké misky.

„Rostliny se tvarují do určitého stylu stříháním, zaštipováním a vyvazováním tenkým drátem, což má vliv na budoucí vzhled bonsaje. Děti se dozvěděly o pěstování volně vzpřímeného stylu, dvojkmene či trojkmene bonsaje, ale také si mohly sáhnout do některého ze substrátů, v nichž se pěstují,“ prozradila bonsajistka.

Ve Felixově sále Jezuitské koleje na Masarykově náměstí připravila vedoucí přírodovědného centra Trnka Lenka Pavelčíková výukový program pro školy s názvem Paměť stromů. „V šesti skupinách se v třicetiminutových intervalech vystřídalo na 150 žáků základních škol. Interaktivní výstavy Život a ekologie ve městě, minivýstavy s názvem Keltský stromový kalendář, kvízů a her se zúčastnilo 350 dětí ze základní a mateřských škol,“ informovala Alžběta Šímová.