„V letošním roce bude vyznačeno celkem tři sta kilometrů poutních tras Cyrilometodějské stezky na Moravě. Plánujeme také vyznačit prvních dvacet kilometrů na Slovensku,“ uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček.

Stezky představují putování po stopách slovanských kořenů směřujících na Velehrad z různých směrů. Trasy jsou pak navrženy tak, aby propojovaly poutní místa a zároveň přinášely informace o kulturním dědictví raného středověku.

„Máme před sebou nejdůležitější etapu týkající se nastavení a zavedení produktu Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí, kde je její jádro,“ dodala za sdružení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje Martina Janochová.

Poutní místo Sv. Antonínek letos slaví 350 let od posvěcení základního kamene pro svou rotundu sv. Antonína Paduánskému v roce 1668.
Voda došla i na poutním Antonínku. Shánějí peníze na vrtanou studnu