Při této příležitosti není bez zajímavosti připomenout, že Václav Havel navštívil Uherské Hradiště třikrát.

V roce 1992 u nás pobyl dva dny - cestou navštívil Velehrad, pak pobesedoval se členy Slováckého divadla, na radnici absolvoval setkání se starosty a přednosty okresních úřadů regionu a s nadšením jej přivítali občané v přeplněném Klubu kultury - jako dárky si odnesl keramickou plastiku Idy Vaculkové a obraz Targuse Červinky.

Večer prožil s muzikou Hradišťanu ve Slovácké búdě a nocoval v hotelu Grand. Druhý den pak navštívil Uherský Brod, prohlédl si Muzeum J. A. Komenského a s lidmi se setkal na náměstí. Cesta pokračovala po stopách Komenského (Komňa, Nivnice) a svůj pobyt v okrese ukončil v Bojkovicích.

Do svých „mateřských“ školských zařízení zavítal čerstvě jmenovaný, v pořadí 20. ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík ze Suché Lozi.
Petr Gazdík kantorům: Pokud byste měli pocit, že něco „ořu“, tak volejte a pište

Druhá návštěva v r. 1999 byla kratší (byla věnována městům postižených povodní), pan prezident pozdravil občany na Masarykově náměstí, prošel městem, zastavil se u monumentální malby Targuse Červinky na domě U Sovy a v Galerii SM absolvoval tiskovou konferenci.

Třetí, již neoficiální návštěva (společně s manželkou Dagmar), se uskutečnila v roce 2007 u příležitosti Letní filmové školy. Tehdy se Václav Havel setkal na přátelském posezení v salonku hotelu Slunce se členy Slováckého divadla.

Které v té době mělo na repertoáru jeho „Vyrozumění". Všechny návštěvy měly velmi přátelskou atmosféru a Václav Havel na ně jistě rád vzpomínal…

Miroslav Potyka