„Váhali jsme do poslední chvíle a nakonec se rozhodli, že průvod zorganizujeme. Nepůjde o žádné velké srocování lidí. Malý průvod Tří králů s koňmi a velbloudem projde středem města a sbírku symbolicky zahájíme s panem starostou Stanislavem Blahou před radnicí,“ informoval ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš s tím, že se bude sice koledovat už od prvního ledna, slavnostní zahájení se má ale uskutečnit 3. ledna ve 14.30 hodin před tamní radnicí na Masarykově náměstí.

Se třemi králi na koních kráčel Hradištěm  velbloud Paša. Zastavili se i na radnici, kde je přivítal starosta města Stanislav Blaha se svými místostarosty.
VIDEO: Se třemi králi na koních kráčel Hradištěm velbloud Paša. Podívejte se

V jednoho z mudrců z Dálného Východu se promění projektový manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek. Podle koordinátorů sbírky v jednotlivých obcích budou koledníci v ulicích vidět především v sobotu 8. ledna.

„V tento den v 8.30 hodin se ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti bude konat bohoslužba a poté P. Josef Říha hradišťským koledníkům požehná. Skupinky tří králů však budou obce a města obcházet v celém období od 1. do 16. ledna,“ upřesnila mluvčí Charity Uherské Hradiště Lenka Fojtíková.

Tříkrálová sbírka 2020 v Uherském Brodě.
Tříkrálová sbírka bude po roční odmlce opět kontaktní

Sbírku lze podpořit také on-line koledou a finanční dar zaslat na účet č. 66008822/0800 s uvedení variabilního symbolu 777970081. Kromě toho bude umístěna tzv. „pevná kasička“ ve Stanclově lékárně na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, kde budou moct lidé přispívat v průběhu celého tříkrálového koledování až do 16. ledna 2022.