Průvodu dominuje trojice černých koní z Ranče Nevada ve Chřibech, dvanáctiletá klisna Anna, třináctiletá klisna Dáša a čtrnáctiletý valach Toby, na kterých jedou v rolích tří králů Kristýna Bachová, Anna Čapková a Mořic Jurečka.

V kostýmech Tří králů je ze sídla uherskohradišťské charity na Velehradské třídě doprovázejí také ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš, její projektový manažer Dalibor Jirásek a jejich kolegyně Lenka Kaňovská.

Všude kolem nich je rušno, dospělí si je fotí a děti si chtějí pohladit koníky, kteří neodmítají ovocné pamlsky především v podobě jablek. Procházejí Mariánským náměstím, Prostřední ulicí a míří přes Masarykovo náměstí k radnici, kde už je čeká starosta Stanislav Blaha s vedením města, hudeckou muzikou pod vedením Pavla Štulíra a davem přihlížejících.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto
Začíná Tříkrálová sbírka. Tisíce koledníků vyráží do ulic

Dnes tedy slavnostní koledníci v metropoli Slovácka dělají spíše upoutávku na sobotu 7. ledna, kdy vyrazí do ulic skupinky těch nejmenších koledníků s dospělým doprovodem. „Je nám jasné, že bez velkého množství dobrovolníků bychom sbírku nemohli uspořádat. Nesmírně si proto vážíme jejich obětavosti a nasazení. Samozřejmě, že stejně jako v minulých letech i letos patří velké poděkování všem, kdo koledníčkům otevřou dveře svých domovů a do sbírky přispějí,“ svěřuje se Deníku Jiří Jakeš.

Přes sedmdesát skupinek

V sobotu a v průběhu následujícího týdne bude křižovat Uherským Hradištěm více než 70 kolednických skupinek, kterým při sobotní ranní bohoslužbě v kostele sv. Františka Xaverského požehná místní farář P. Josef Říha. „Jen na Uherskohradišťsku se do organizace zapojuje více než 1 600 osob ze 48 obcí a měst, ve kterých Charita Uherské Hradiště provozuje svou činnost,“ přiznává koordinátor Tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti Josef Čajka.

Výtěžek chce Charita Uherské Hradiště tentokrát použít na přímou pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi, na materiálně technické dovybavení charitních domovů pro seniory a  vybudování dobíjecích elektro stanic pro automobily terénních služeb. „V rámci zahraniční humanitární pomoci potom na poskytnutí kompenzačních pomůcek pro potřebné na Ukrajině,“ nastiňuje využití Tříkrálové sbírky Hradiště Dalibor Jirásek.

Tříkrálová sbírka 2022 v Uherském Ostrohu.
Rekordy Tříkrálové sbírky padají na Slovácku v jedné obci za druhou

Pokud by někoho Tři králové nezastihli doma a chtěl by přesto podpořit dobrou věc, může využít on-line koledu a finanční dar zaslat na účet č. 66008822/0800 s uvedení variabilního symbolu 777970081. Kromě toho je umístěna také tzv. „pevná kasička“ ve Stanclově lékárně na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie, kde budou moct lidé přispívat v průběhu celého tříkrálového koledování až do 15. ledna 2023.

Historie Tříkrálové sbírky v České republice
Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejdříve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.
Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B.
Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se občas někdo mylně domnívá, ale jsou zkratkou latinského Kyrios mansionem benedicet – Pán, žehnej tomuto domu.