Z elitní skupiny ji vyřadilo začátkem prosince ministerstvo zdravotnictví. Zatím se to však pacientů příliš nedotklo.

„Nic se nemění na rozsahu a kvalitě péče o naše pacienty. Nezařazením do sítě zařízení nejvyšší kategorie však nemocnice přichází o možnost čerpat finance z evropských fondů na rozvoj a vybavení traumatologického centra,“ poznamenal ředitel nemocnice Petr Pšikal. Mluvil přitom o dotaci ve výši 1,2 miliardy, o kterou se podělí jen zbývajících deset ministerstvem uznaných špičkových úrazových pracovišť.

Stále podle něj hrozí i nebezpečí pro pacienty. „Nově by měli být pacienti s těžkými polytraumaty převáženi do Olomouce, což může znamenat převoz pacienta na vzdálenost více než sto kilometrů. To může mít za následek zhoršení jeho zdravotního stavu a v nejhorším případě i úmrtí,“ sdělil Pšikal.
Připustil však, že zatím žádný z pacientů nemusel být takto převážen jinam. Nepotvrdily se zatím ani některé z jeho dřívějších obav, že by zdravotní pojišťovny rušily nasmlouvanou péči kvůli odnětí statutu.

Vyřazení Zlína ze sítě elitních traumacenter nijak nepocítili ani zdravotničtí záchranáři. „Nadále vozíme pacienty primárně do Baťovy nemocnice,“ sdělil mluvčí krajských záchranářů Petr Olšan.

Nemocnice i kraj, který ji vlastní, však o znovuzískání statutu traumacentra nadále usilují. „Prověřili jsme závěry prvotního auditu ministerstva zdravotnictví a máme předjednaná podpůrná stanoviska České společnosti pro úrazovou chirurgii,“ poznamenal ředitel nemocnice.

Přiblížil i další aktivity, jež vedení zařízení pro obnovení centra dělá. „Předjednáváme některé otázky spojené s reauditem a úhradou péče na ministerstvu zdravotnictví a ve Všeobecné zdravotní pojišťovně,“ sdělil Pšikal.

Radní Zlínského kraje pro zdravotnictví Hana Příleská uvedla, že už osobně jednala na ministerstvu. „Zažádáme o reaudit traumacentra,“ uvedla Příleská. Kdy přesně bude nemocnice o přezkoumání žádat, ale neupřesnila. „První věcí je projednání ve společnosti pro úrazovou chirurgii, která má o zlínském centru hovořit do čtrnácti dnů,“ sdělila Příleská.

Setkání na ministerstvu pomáhala zprostředkovat senátorka Alena Gajdůšková. „Zlínské nemocnici bylo vytýkáno, že traumacentrum nemá dost lůžek a dobře řízený centrální příjem. Zástupci kraje se snažili doložit, že tyto problémy Baťova nemocnice nemá, a chystají se další opatření, aby bylo evidentní, že tyto dvě věci jsou skutečně v pořádku,“ sdělila Gajdůšková.

Přes několikadenní opakované dotazy na mluvčího ministerstva zdravotnictví se od něj nepodařilo získat vyjádření, jaké jsou šance Baťovy nemocnice na znovuzařazení mezi nejprestižnější úrazová pracoviště, nebo co by měla nemocnice změnit, aby se jí to podařilo.

Čtěte také:

Podnikáme kroky, aby byl statut traumacentra navrácen

Kraj bojuje o traumacentrum, asi však marně