Starý zvyk drobotina prezentovala u mnoha hradčovických domů, kde za říkanku obdržela od obyvatel sladkou odměnu. Zatímco krojovaná děvčátka chodila s létečkem neboli smrkovou či borovou větvičkou ozdobenou krepovým papírek, chlapci nosili postavičky Marka.

„Ten se v Hradčovicích objevil později než létečko, asi na přelomu devatenáctého a dvacátého století,“ dodal starosta Hradčovic Jan Popelka. Tradici nošení létečka v obci nezajišťuje žádný folklorní soubor, zvyk se tam udržuje spontánně.