„Přivedla mě k tomu kamarádka a nynější švagrová Regina Říhová. Ve čtvrtém ročníku jsem zkusila tancovat v souboru Dětvan. Kluci měli málo muzikantů, tak mě přinutili hrát. Hodně jsem se k folkloru upnula,“ prozradila Říhová. Dva roky působila ve Slovenskom l´udovom umeleckom kolektívu, už dvanáct let učí hru na housle na základní umělecké škole v Hluku a Uherském Ostrohu. Vystupovala také jako primáška hlucké cimbálové muziky Babica. V současné době je uměleckou vedoucí ženského sboru Klebetnice, dětského folklorního souboru Zpívání a primáškou cimbálové muziky Ženičky.

Kateřina stála u vzniku Klebetnic před sedmi lety. Z původních čtyř se počet členek rozrostl na současných deset, z nichž převážná většína pochází z Hluku. Tento ženský sbor úzce spolupracuje s cimbálovou muzikou Ženičky. Za dobu svého působení se Klebetnice zúčastnily řady festivalů a slavností, např. mezinárodních folklorních festivalů ve Strážnici, Frýdku–Místku nebo Rožnově pod Radhoštěm, Kopaničářských slavností, Dolňáckých slavností, Zlínského besedování nebo Zpívání pod lipú v Topolné. „Cimbálová muzika Ženičky vznikla v září před šesti lety jako dosud jediná ženská cimbálová muzika na Slovácku. Ženičky vystupují samostatně nebo s Klebetnicemi. Před třemi lety jsme společně natočily CD s názvem Už sa ně to stalo. Repertoár muziky vychází především z lidových písní uherskohradišťského a uherskobrodského Dolňácka, Luhačovického Zálesí a moravských Kopanic. Ženičky upřednostňují spíše koncertní vystoupení,“ vysvětlila Říhová.

Cimbálová muzika Ženičky hraje převážně na vernisážích, výstavách v muzeích v Uherském Brodě, hodech, jízdách králů v Hluku a ve Vlčnově, doprovází pěvecké soutěže v Uherském Hradišti a ve Strážnici. „Z mého pohledu byl náš největší úspěch vloni ve Strážnici. To jsem se poprvé cítila jako slavná hvězda v záři reflektorů,“ poznamenala Říhová. Zpívání ji hrozně baví. Největší úspěch Klebetnic byla podle ní nominace na Oskara za rok 2005 v kategorii Vokální soubor a natáčení CD Už sa ně to stalo v Ostravě.

Každý týden Kateřina také učí děti ve folklorním souboru Zpívání lidové písně. „Práce s dětmi mám moc ráda a doufám, že se mi podaří rozjet taneční soubor. Snad se podaří vštípit dětem vztah k folkloru a tradicím naší země,“ dodala Kateřina. Folklor ovlivnil celý její život. Našla v něm první lásku, manžela, smysl svého života, kamarádky a možnost se realizovat hráčsky i pěvecky.