„Tance tradované ve Strání, Bystřici pod Lopeníkem a Komni žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou spontánně a přirozeně předávány dalším generacím s vědomím hrdosti a sounáležitosti,“ vysvětlil ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti Ivo Frolec.

Největší prostor dostává fašank, neboli masopust ve Strání, kde se letos už po 36. uskuteční Festival masopustních tradic. Pětidenní akce má hlavní program v sobotu, kdy návštěvníky čeká den otevřených dveří v tamní sklárně, košt fašankových koblihů i zabijačka na tamním zámečku, včetně prezentace lidových řemesel a odpoledne pak na náměstí u zámečku program několika souborů s názvem Ej, fačanku, fašanku.

Masopustní zvyky přežívají především také v mečových tancích bobkovníků v Bystřici pod Lopeníkem.

„Fašanková obchůzka je u nás pod organizací odvedeneckého ročníku. Pokud je početně slabší, doplní je starší chlapci. Zvyk se u nás v této podobě traduje dlouho a přežívá i proto, že to ty mladé pořád baví a v poslední době se tomu děti u nás věnují už od školky,“ řekl starosta Bystřice pod Lopeníkem Martin Gavenda.

V Komni dalo fašanku se skakúny nový impuls také to, že začátkem 90. let minulého století nechal někdejší starosta Karel Navrátil vyrobit pro ně nové, nyní už obecní mundůry.

„Každý rok fašank u nás pořádá jiný ze čtyř místních spolků. Střídají se. Skakúni jsou pak chlapci odvedeneckého věku. Úbory, klobouky, šavle i boty jsme obnovili, a to se na zachování této naší tradice velmi kladně podepsalo,“ prozradil Karel Navrátil.