To se ale nelíbí zástupcům iniciativy Topolští nezávislí, která sdružuje zhruba padesát osob a má tři zástupce v dvanáctičlenném topolském zastupitelstvu.

Ti usilují o to, aby památník zůstal na svém místě. Poukazují na to, že mramorová vzpomínka na padlé občany Topolné, kteří položili život v obou světových válkách, stojí v centru obce už od roku 1946. „Tato poloha památníku je efektivní z urbanistického i kulturně-společen-ského hlediska. Považoval bych za neúctu k padlým, kdyby se mělo s tímto symbolem hýbat,“ tvrdí jeden ze zastupitelů a členů iniciativy Topolští nezávislí, Jiří Mikoška.

V obhajobě svých názorů pokračuje dále. „Na pomník si nedovolili sáhnout ve své době ani komunisté, proto nechápu, proč by ho měl kdokoliv stěhovat. Zvlášť když hlavním důvodem je, aby uvolnil místo plánované stavbě parkoviště,“ míní Mikoška, který usiluje o obecní referendum. V případě liknavosti radnice plánuje uspořádat v obci podpisovou akci. Ještě předtím se ale chce sejít s obyvateli obce a problém jim podrobně vysvětlit.

Starostce obce Haně Maráškové se příliš ustupovat nesouhlasným hlasům nechce. „Projekt je na světě zhruba čtyři roky. Veškerá složitá povolovací řízení ke stavbě máme za sebou. Případná změna projektu to vše posunuje o velký krok zpět, k vyřizování dalších povolení,“ netají své obavy starostka. Tvrdí, že posunutí památníku před kostel je účelné. Pokud by stál přímo před svatostánkem, bylo by to pro jeho odkaz ještě symboličtější.

Před kostelem se navíc konají různá shromáždění lidí, takže se k tomuto prostoru hodí více než na místě před obecním úřadem,“ argumentuje starostka.

Ta zároveň přiznává, že pokud bude vůle většiny obyvatel obce památník zanechat na jeho místě, bude to respektovat. „V takovém případě tam zůstat může. Bude tak ale u parkoviště. Pokud budou kolem něj parkovat auta, pak to příliš na pietnosti místa nepřidá,“ zamýšlí se první žena topolské radnice.

Osloveným obyvatelům obce by ale případné stěhování památníků nevadilo. „Pokud by se stěhoval z větší vzdálenosti, například z jednoho konce obce do jejího středu, pak by mi to asi nevadilo. V návrhu ale je jeho přesun jen o několik málo metrů ke kostelu a v tom bych větší problém neviděl. Nevadilo by mi to,“ tvrdí čtyřiatřicetiletý rodilý Topolan Richard Hrdina. Podobného mínění je i osmdesátiletý Oldřich Malina. „Prostor u kostela je pro památník pietnějším místem než jeho stávající umístění. V současné době není památník ani příliš na očích, protože ho zastiňuje okolní zeleň a parkující auta,“ poznamenal Oldřich Malina.

Situace by se mohla pohnout už v následujících dnech. V úterý 27. března bude totiž v Topolné zasedat obecní rada. „Pokud tam toto téma někdo otevře, budeme se jím zabývat,“ slíbila starostka Topolné Hana Marášková. Dění okolo památníku budeme i nadále sledovat.