Rozhodli se proto návrh předložit všem obyvatelům domů, které se nachází podél hlavní silnice. Mělo se jednat o formu referenda, které mělo jasně ukázat, kolik lidí by s tímto chodníkem souhlasilo a kolik ne. „Ještě předtím, než jsme dotazníky roznesli do domácností, nám na úřad začali chodit lidé z těchto domů, kteří se proti stavbě razantně ohradili. Proto jsme se záměru vzdali,“ vysvětlila starostka Topolné Hana Marášková. Nový chodník považuje za zbytečný i jeden z majitelů domů nacházejících se u hlavní silnice, Ladislav Peprníček. „Dlouhý chodník vede od centra obce až k areálu Bůrovce, který se nachází zhruba kilometr za obcí. Nový chodník by byl podle mě zbytečný. Peníze, které by bylo na jeho stavbu nutné vynaložit, může obec investovat jiným způsobem,“ poznamenal Peprníček.

Zástupci obce ale přece jen nějaký chodník stavět budou. Cesta pro chodce bude ale nesrovnatelně kratší, než nabízel původní projekt. „Povede přes silnici, která je naproti kostela, a bude měřit asi 200 metrů. Chtěli bychom ho mít kompletní už letos v červenci nebo srpnu. Cenu za pořízení odhaduji na půl milionu korun. V současné době pracujeme na projektu,“ vysvětlila starostka Marášková.