„Letos kompletně vykácíme jednu stranu aleje a osadíme ji novými stromy. Asi za pět let, až mladé stromky povyrostou, provedeme totéž i s druhou stranou," řekla Hana Marášková, starostka obce.

S obnovou se přitom počítalo už od roku 2004. „Několik stromů nechal v té době kvůli bezpečnosti vykácet a ořezat bývalý starosta František Samsounek. Zároveň vysadil asi stovku stromů, z kterých se však ujaly pouze tři," prozradila starostka.

Ta k desetileté prodlevě přiznává, že při nástupu do funkce řešila řadu jiných problémů, a proto na alej tak došlo až teď. Kvůli obnově se zúčastnila i třídenního semináře. „Chtěla jsem se dozvědět, jak to dělají jinde, kde začít a co pro věc udělat," dodala.

Alej, která byla vysazena v 50. letech minulého století, je nyní na konci svého vegetačního období. Pro kolemjdoucí, kteří zde hlavně v letních měsících chodí k vodě, tak může hrozit nebezpečí padajících větví.

V polovině dubna obec zažádá o dotaci u Operačního programu Životního prostředí, která by měla pokrýt devadesát procent nákladů.

Autor: Libor Mališ