Od Bunče po červené značce směr Brdo mineme odbočku žluté značky a asi 50 metrů za pozůstatkem betonové propusti, která je značena, za vyšším lesem se dáme vlevo po travnaté cestě.

Po chvilce přijdeme k mladšímu smrkovému lesu a stále se držíme cesty, která vede kolmo mírně vzhůru. Neuhýbáme ani vlevo, ani vpravo. Objevíme vyšlapané chodníčky a tady již záleží na naší intuici, neboť zde není žádný orientační bod.

Skála je vzdálená od červené značky asi 300 metrů. Někdy se názvu Vylízaná skála nesprávně používá pro skalisko Jeřabčina. Při těžbě dřeva v r. 1980 bylo už tehdy mylně užito jména Vylízaná skála pro vzniklou mýtinu v okolí Jeřabčiny a dále přeneseno i do lesních map.

Protože mýcením byla odkryta skála do té doby ukrytá v lese a nikdo si již nepamatoval její staré jméno, začalo se užívat nepřesného pojmenování.
Na Vylízané skále jsou zajímavé skalní mísy, v nichž se po dešti drží voda a v zimě v nich i zamrzá.

Vrátíme se zpět na červenou a pokračujeme dál k Brdu. Od Bunče asi po 1,5 kilometru přijdeme k travnaté stráni, kde je 100 metrů vpravo viditelný menší vršek s posedem. Pod ním je skalka a dole v údolí cesta, po které se můžeme dostat jak pod Brdo, tak i zpět k Bunči.

Po červené značce pokračujeme dále na Brdo. Asi 2,5 kilometru od Bunče je po pravé straně hustý, těžko prostupný vyšší smrkový les, na jehož konec nás upozorní menší skupinka bříz. Za tímto lesem se nám po pravé straně objeví travnatá stráň s řídkým porostem starších stromů a s výhledem na rozhlednu Brdo.

U statného dubu, na kterém je červená značka odbočíme vpravo přes tuto stráň, která je dost neschůdná a porostlá ostružiním. Smrkový les máme stále vpravo a asi po 100 metrech přijdeme k prudšímu svahu, kde tento les končí. Zde se dáme pod smrkovým lesem ve stráni vpravo a po 50 metrech přijdeme k prvním kamenům skály, která je ukryta v hustém lese. Jsou to velmi zvětralé skály s různými dolíčky a puklinami. Název těchto skal neznáme, ale původně jsme se domnívali, že jsou to právě Vylízané skály.

Zdeňka Svobodová a Zdeněk Basovník

Již dříve uveřejněné texty naleznete vpravo nahoře v oddíle Související články