Přesto nejsou daleko od našeho výchozího místa a trasa taktéž není náročná.

Jak se k nim tedy dostat? Auto si zaparkujeme u rekreačního tábora DOPRAVÁK na Smraďavce a po žluté značce půjdeme již pěšky směrem na Pilu. Mineme odbočku k táboru ODBORY. Těsně za ní je závora. Asi po 200 metrech asfaltová cesta odbočuje vlevo přes Dlouhou řeku do mírného kopce přes louky k lesu, kde asi po 400 metrech přijdeme ke krmelci. Za ním se dáme opět po asfaltové cestě doprava lesem. Asi po dvou kilometrech narazíme na konec cesty, kde je točna.

Přímo nad ní vlevo uvidíme skály na Malé Lipové. V lesnaté stráni jsou jakoby za sebou roztroušeny od úpatí až k hřebenu jednotlivé balvany různých tvarů. Nahoře, severozápadním směrem, následuje mělká, široká strž a mírný kopeček beze skal. Ovšem zdání klame. Stačí jej z boku obejít a před námi se ve stráni objeví podlouhlá skalnatá stěna na Velké Lipové.

My jsme si však tyto skály pojmenovali na Jezevčí skály. Hluboko v noře opravdu bydlí jezevec. Před norou byl ušlapaný sníh. Z jedné strany se oddělily placaté stopy s dlouhými drápy. Obcházely skály a na druhém boku mizely u další vyhrabané nory hluboko pod skálou.
Zaslali Zdeňka Svobodová z Uherského Hradiště a Zdeněk Basovník z Nedakonic

Zdeňka Svobodová, Zdeněk Basovník