Někteří obyvatelé města i regionální politici i proto považují udělení titulu za předčasné a neopodstatněné. Starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský je však přesvědčený, že si jeho město ocenění zaslouží.

Jak vnímáte ocenění Město stromů?

Cenu samozřejmě vnímáme pozitivně. Porota složená z odborníků nezávisle vybrala naše město na základě daných pravidel, a i přes podané protesty občanského sdružení Chraňme zeleň, nám cenu udělila. Protestoval pouze jeden subjekt, což určitě není reprezentativní vzorek obyvatel města. V tomto okamžiku není co zpochybňovat. Všechny neujasněné a rozporované věci jsme úspěšně vysvětlili.

Je cena spojena s nějakým finančním příspěvkem od vyhlašovatele? Pokud ano, jak vysokou částku město obdrželo, a na jaký účel bude konkrétně použita?

Obdrželi jsme finanční hotovost ve výši padesát tisíc korun a šestitisícovou poukázku na nákup stromů. Prostředky využijeme pro další rozvoj zeleně.

Jaké projekty k rozvoji či úpravě zeleně plánuje radnice pro nejbližší období?

Jde o projekt Smetanovy sady, projekt Rochus park, integrovaný plán rozvoje města v částech Rybník, Tůně, na Malinovského třídě a Šafaříkově ulici. Budeme pracovat na obnově lipové aleje na ulici J. E. Purkyně až po ulici Revoluční a postupném dotváření parku Za Plotem. V plánu je i výsadba zeleně na kruhových křižovatkách a náhradních výsadbách po celém městě.