Před poslanci zazněl z úst rodáka ze Strážnice Radka Holomčíka (Piráti) požadavek, aby příští vláda nepřipustila ohrožení vodního zdroje u Bzence tím, že by těžbu štěrkopísku povolila. Klíčový rozsudek by měl přijít už v únoru tohoto roku. „Těžební prostor mezi obcemi Moravský Písek a Uherský Ostroh je téměř doslova, co by kamenem dohodil od pramenišť nazývaných „Bzenec-komplex“, která jsou, jak jsem již uvedl, zdrojem pitné vody pro téměř sto padesát tisíc lidí a tento zdroj je potenciální těžbou zásadním způsobem ohrožen,“ prohlásil před plénem Poslanecké sněmovny Radek Holomčík.

Apeloval tím na programové prohlášení navrhované vlády, ale i na ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). „Proti těžbě se staví Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí dotčené obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou, představitelé 57 obcí, které tyto zdroje zásobují pitnou vodou, a také několik desítek tisíc lidí ve dvou peticích,“ připomněl Radek Holomčík krátkou historii toho, kdo se postupně postavil na stranu odpůrců těžby.

O stanovení nového dobývacího prostoru usiluje již několik let firma Jampílek. Přes negativní vyjádření dotčených obcí či petičních akcí protestujících proti těžbě dokázala v roce 2015 dostat souhlasné stanovisko EIA, které vyhodnocovalo vliv prací na životní prostředí. To firmě ještě jednou potvrdilo Ministerstvo životního prostředí v říjnu téhož roku. Jednou z posledních nadějí signatářů petice i obcí je zpochybnění závěrů posudku EIA, o nějž se pokusily Vodovody a kanalizace Hodonín na podzim minulého roku.  „Podnět k přezkumu závazného stanoviska EIA je předložen k posouzení rozkladové komisi Ministerstva životního prostředí. K projednání v rozkladové komisi pravděpodobně dojde v průběhu února,“ informovala za Ministerstvo životního prostředí mluvčí Dominika Pospíšilová.

Ta však ještě nemusí na své schůzi rozhodnout. Podle Dominiky Pospíšilové může komise dojít k závěru, že jí chybí důležité podklady či informace a své doporučení odložit na další jednání. Aby toho nebylo málo, ani v tu chvíli ještě nemusí mít ani jedna strana vyhráno. „Čekáme na stanovisko životního prostředí, podle něhož stanovíme či nestanovíme nový dobývací prostor. Proti našemu rozhodnutí se však může ještě každá ze stran odvolat,“ vysvětlil mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Macek.