Kontroverzní krok tak umožní báňskému úřadu vydat rozhodnutí o dobývacím prostoru, po němž může společnost zažádat o těžební povolení.

Odpůrcům se nelíbí, že ložiska štěrkopísku se nacházejí v těsné blízkosti zdroje pitné vody Bzenec-komplex, z něhož čerpá pitnou vodu více než 100 000 lidí.

„Nechápu takové rozhodnutí. Na jedné straně čelíme nebývalým suchům a ministerstvo přispívá všemožnými programy, jak se proti nim bránit, na druhé straně se povoluje těžba štěrkopísku u zásob pitné vody, kde hrozí jejich reálné narušení,“ kritizovala verdikt ministerstva starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská.

Kunovicím bude kralovat Adam Škrášek (vlevo).
Kunovice: Od formanské jízdy až po nového krále

Od začátku roku všechny dotčené strany čekaly na rozhodnutí rozkladové komise, k níž se odvolaly Vodovody a kanalizace Hodonín.

Jednalo se tak o jeden z posledních pokusů, jak těžbu zastavit.

„Na základě odborných argumentů MŽP nemohlo jinak, než potvrdit správnost postupu při vydání stanoviska EIA k těžbě u Uherského Ostrohu,“ sdělila za Ministerstvo životního prostředí Petra Roubíčková.

Právě studie EIA, která vyhodnocuje vlivy těžby na životní prostředí, už před časem těžbu schválila. Podle slov Petry Roubíčkové jsou těžby v blízkosti vodních zdrojů běžnou součástí více podobných projektů.

„V oblasti Moravského Písku jsou takové těžby štěrkopísku velmi obvyklé, dokonce tam těžba probíhala v minulosti v místech, která jsou ještě blíže vodnímu zdroji. Žádné ohrožení zásob vod přitom nikdy zaznamenáno nebylo,“ informovala.

Jako tradičně představil Krojový ples ve Vlčnově budoucího krále vlčnovské jízdy králů. Tím bude letos devítiletý Martin Darek Franta.
Přes padesát králů se letos zúčastní jízdy králů ve Vlčnově

Na základě rozhodnutí MŽP může báňský úřad postupovat ve správním řízení, které bylo dočasně pozastaveno.

Jak vysvětlil mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek, vydání rozhodnutí o dobývacím prostoru dnes nic nebrání.

„Předpokládáme, že dobývací prostor stanovíme v rámci týdnů, přičemž musíme postupovat tak, jak nám doporučilo ministerstvo. Díky němu si pak může společnost zažádat o těžební povolení, což je posledním krokem v celém procesu,“ nastínil možný budoucí scénář. Jak však dodal, vše se může ještě natáhnout i na několik let.

„Několik měsíců zabere, pokud se účastníci řízení, kde jsou například i dotčené obce, do patnácti dnů odvolají proti stanovení dobývacího prostoru.

Mohou pak napadnout také rozhodnutí o povolení k těžbě,“ poznamenal Bohuslav Machek.

Vandalové v Dolním Němčí neustávají s aktivitou. Naposledy navštívili Vodní nádrž Louky, kde si udělali tábořiště z kolíků podepírající nově vysazené stromky.
Další řádění vandalů v Dolním Němčí. Obec žádá o pomoc obyvatele

Podle zástupce těžební společnosti Miroslava Mužíka se veřejnosti účelově předkládají mylné informace.

„Dle mého se jedná o konkurenční boj. Už několikrát jsme dokázali, že žádná ložiska vody narušena nebudou, naopak těžba zvýší potenciál pro skladování vodních zásob na daném území. Nikdo však na naše argumenty nereaguje a předkládají se lidem zavádějící posudky,“ kroutil hlavou. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí proto očekával.

„Rozkladová komise se vyjadřovala k tomu, zdali má být znovu přezkoumáno vydané závazné stanovisko EIA k těžbě. I tak, vzhledem k odporu veřejnosti, očekáváme ještě běh na dlouhou trať,“ dodal Miroslav Mužík.

MAGIC FESTIVAL. Do Uherského Hradiště se vrátil na tři dny kouzelnický festival, nejprestižnější v Česku.
Svátek moderní magie: přátelské setkání kouzelníků amatérů a profesionálů