Jedním z bodů zahrnutých v odvolání byl "nepřijatelný postup rekultivace s použitím skrývky z důvodu možnosti kontaminace podzemní vody nevhodnými látkami ze zemědělské činnosti."

Námitka byla v rozhodnutí Českého báňského úřadu zamítnuta s odůvodněním: „Skrývkový materiál, který bude použit pro rekultivaci, je v kontaktu s podzemní vodou vlivem režimní oscilace hladiny podzemní vody a vsakováním dešťové vody přes svrchní půdní horizont již za stávající situace.“