Jaké jsou důvody pro jeho odchod, jak se ke své práci vlastně dočkal a co ho čeká dál, se dozvíte v rozhovoru, který třiceti čtyřletý Korč poskytl Slováckému deníku.

Podle Vašich slov jste rezignoval, protože jste měl AČFK vyvést z finančních problémů a to se Vám povedlo. Už nemáte dostatek motivace pokračovat dál?

Předsedou AČFK jsem byl zvolen s jasným a časově omezeným úkolem, překlenout období nestability a zahnat fámy o blížícím se konci AČFK. Celým tímto přerodem se mnou prošla místopředsedkyně Radana Korená, která vedení přebírá, a bez níž si ty tři roky vůbec nedovedu představit. Myslím, že po letošní povedené filmové škole už nastala doba, kdy práci, kterou z velké části dělala právě Radana, může převzít i jako statutární zástupce. Asociace tak bude v těch nejlepších rukou. Já se budu moci vrátit ke svým projektům ve Frýdku-Místku, které jsme za poslední tři roky poněkud zanedbával. Velmi rád a dlouho budu vzpomínat zejména na ty nejsložitější dny a měsíce v roce 2007 a způsob, jakým jsme krok za krokem řešili jeden problém za druhým. Dlouhodobě ale není možné dělat několik věcí najednou, vždy bude některá z nich strádat.

Velké dluhy AČFK už jsou minulosti? Pokračuje spor s Jiřím Králíkem nebo už to považujete za uzavřenou kapitolu?

Ano, dluhy i soudní spory jsou minulostí. Část dluhů se podařilo sanovat díky šikovností lidí, kteří pro AČFK pracují. Za velkou pomoc je však třeba poděkovat trvalé a efektivní podpoře města Uherské Hradiště, bez které by vše mohlo dopadnout úplně jinak. Díkybohu jsou pro asociaci uzavřenou kapitolou i soudní spory. Snad jen dodám, že žádný z těchto sporů AČFK neprohrála a zároveň se řadu z nich podařilo ukončit smírem.

Jak vidíte budoucnost LFŠ? Kam by se měla dále ubírat? Objevily se totiž hlasy, že tento ročník nebyl moc zajímavý…

Nevím, na základě čeho se mohly objevit hlasy, že letošní ročník nebyl moc zajímavý. Z pohledu třech základních kriterií, kterými je kvalita programu, výše a skladba zdrojů i zájem návštěvníků došlo oproti minulým ročníkům k jednoznačnému posunu. Z hlediska programu jsou pro mě vzhledem k poslání AČFK směrodatné odborné kritiky a reakce návštěvníků, kteří mají skutečný zájem o film. Ty jsou velmi pozitivní. Vzhledem k všeobecné situaci, která panuje v kultuře a neziskovém sektoru obecně se může Letní filmová škola pyšnit velmi zajímavým a pestrým spektrem partnerů a podporovatelů. A do třetice, letos přijelo o několik stovek akreditovaných diváků více než loni. A vzhledem k tomu, že se v čele i produkci AČFK vytvořil velmi schopný a kreativní tým, který dokáže umělecký ředitel Pavel Bednařík zásobovat neotřelými nápady, nemám o budoucnost největšího nesoutěžního filmového festivalu v České republice obavy.

Zůstáváte členem Rady asociace nebo si budete hledat nové zaměstnání?

Členem Rady AČFK zůstávám ještě minimálně rok do další volební valné hromady, tato funkce je ovšem i pro všech šest dalších kolegů čestná a neplacená. Oficiálně jsem byl v AČFK zaměstnán na poloviční úvazek, který končí dohodou k 31. srpnu 2010. Novým zkušenostem se nebráním. Ale vzhledem k tomu, že podnikám, provozuji ve Frýdku antikvariát a galerii, vlastním menší firmu zabývající se informačními technologiemi, pořádám hudební a divadelní festival a starám se o filmový klub, tak pochybuji, že by to mohlo být pro nějakou novou společnost. Vždycky jsem se živil sám a myslím, že tomu tak bude i nadále. I když nabídkám se nabráním a člověk nemá nikdy říkat nikdy.

Jak jste se vůbec do AČFK dostal?

Jako každý jiný klubista. Po návratu ze studií v Praze, kde jsem se seznámil s řadou zajímavých lidí z klubového hnutí, jsme spolu s přáteli začali provozovat filmový klub ve Frýdku-Místku, který se stal členem AČFK. Na valné hromadě v roce 2005 jsem byl zvolen členem Rady a v roce 2007 pak i jejím předsedou.

Co obnáší funkce předsedy AČFK? Lidé v Uherském Hradišti ji mají spojenou převážně jen s LFŠ.

Předseda Rady AČFK je statutárním zástupcem a jedná za společnost navenek, podepisuje smlouvy a společně s místopředsedou nese hlavní odpovědnost za hospodaření i celkové fungování klubového hnutí. Předmětem činnosti asociace totiž není jen pořádání Letní filmové školy, ale i distribuce artových a archivních filmů (Projekt 100) pro filmové kluby a podpora a spolupořádání dalších filmových akcí a seminářů. Dlouhodobě se asociace také snaží aktivně vstoupit do procesu zavádění mediální výchovy do škol. Činnost AČFK, která sdružuje více než 120 filmových klubů, je tedy velmi bohatá.

Pracujete ve světě plném filmů, máte ještě čas se na snímky dívat? Kdy jste viděl poslední a jakou kinematografii či typy filmů preferujete?

Na filmy chodím pravidelně v našem frýdeckém klubu každé pondělí a úterý, bez toho bych snad nemohl žít. Během roku také pravidelně jezdím na vybrané filmové festivaly a upřímně se těším na příští Letní filmovou školu, kde bych chtěl, tak jako většina návštěvníku, absolvovat minimálně tři až čtyři projekce denně. Doposud to bylo z pochopitelných důvodů pouze mé nenaplněné přání. A k mému osobnímu vkusu snad jen tolik, že se často velmi míjí s vkusem masovým, ale není to záměr ani postoj, prostě přirozeně vyhledávám filmové lahůdky, klasiku, minoritní kinematografie a žánry.

Co Vám práce předsedy AČFK vzala a naopak dala?

Musím říct, že pozitiva jednoznačně převyšují. V období, kdy je situace vážná – a v asociaci skutečně byla – se totiž velmi čitelně tříbí charaktery a projevují se skutečné motivace. Poznal jsem u všech, kteří v asociaci zůstali a pomáhali ji společnými silami dostat zpět na výsluní, jak inspirativní a vzájemně motivační práce s takovými osobnostmi může být. Každopádně se dá říct, že poslední tři roky pro mě znamenají mnohem víc než veškeré studium. K negativům patří to, že jsem trochu zanedbával ostatní projekty a svůj osobní život. Ale se zkušenostmi, které jsme získal, nebude problém vše dohnat.

Vizitka

Petr Korč se narodil v roce 1976 ve Frýdku – Místku, kde také doposud žije. Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve svém rodném městě vlastní antikvariát, provozuje místní filmový klub a pořádá festival Sweetsen fest. Od roku 2005 je členem Rady Asociace českých filmových klubů a od roku 2007 je jejím předsedou. V této funkci skončí letos v srpnu. Je svobodný.