Veřejnoprávní televizní stanice tak definitivně ukončí svou éru analogového zemského vysílání, která započala 25. února 1954.

„Nastalá situace zasáhne především ty diváky, kteří doposud nepřešli na digitální příjem. Stále tak nemají set-top-box či digitální televizor DVB-T, nevyužívají ani kabelový či satelitní příjem,“ naznačil Štěpán Janda z tiskového oddělení ČT.

A jak opozdilci poznají, že na ně může dopadnout takzvaná analogová tma?

„Většina takových diváků spatřuje při sledování ČT1 na obrazovce piktogram v podobě čtyř čtverečků, vedle něhož nyní v posledním týdnu před vypnutím zůstává téměř trvale i textová lišta se základním upozorněním,” popsal Janda.

I přesto však někteří diváci podobná grafická upozornění nemusejí na obrazovce uvidět.

„V obcích s analogovými dokrývači ČT, jejichž signály nejsou označené, jsme informovali starosty dopisy, poskytli jsme plakáty a žádali jsme o to, aby své občany informovali,“ připojil Janda.

Celkem tak ve středu 30. listopadu ve Zlínském kraji definitivně skončí 2 vysílače a 23 dokrývačů.