„Myslím si, že nemám zapotřebí si politikou vydělávat. Vstoupil jsem do ní jen proto, abych pomohl regionu, v němž mi lidé projevili svou důvěru a za který jsem byl zvolen. Vzhledem ke svým zkušenostem z podnikatelského života vím, že právě zahraniční zkušenosti jsou pro vstup do profesního života velmi důležité. A já si vážím všech mladých lidí, kteří mají odvahu si to vyzkoušet a poté uplatnit takto nabyté znalosti v regionu," uvedl Ivo Valenta.

Studenti mohli své žádosti o financování zahraničních studijních pobytů podávat do poloviny dubna. Maximální výše podpory byla u středoškoláků stanovena na 50 tisíc korun, u studentů vysokých škol a univerzit pak až na dvojnásobek. Nakonec se sešlo celkem 21 žádostí. Osm z nich nevyhovělo stanoveným podmínkám, zbylých třináct žadatelů se však může na finanční podporu těšit.

Komisi, která rozhodovala o příjemcích finančních prostředků, tvořili sami studenti ze Slovácka. Odborným garantem se stal emeritní děkan Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ivo Barteček.

Ivo Valenta měl včera nabitý program. Nejenže na Masarykově náměstí zahájil Majáles, odpoledne se také zapojil do nově vznikajícího chodníku slávy, který už zanedlouho ozdobí okolí fotbalového stadionu v Uherském Hradišti.

Současný senátor se stal jednou z 28 významných regionálních osobností, jejichž odkaz budoucí chodník slávy ponese. Otisk svého chodidla zvěčnil do dlaždice, která bude připomínat odkaz jeho otce Miroslava Valenty staršího, který stál u rozvoje novodobého fotbalu na Slovácku.

„Nápad na vytvoření chodníku mě potěšil a rád jsem se do něj zapojil. Tím spíše, že je to vzpomínka na mého otce. Ale samozřejmě bych byl raději, kdyby si tam ten otisk mohl udělat sám," nechal se slyšet Ivo Valenta. Do stejné dlaždice později připojí svůj otisk také jeho bratr Miroslav.

Vznikající pamětní chodník ponese otisky nohou například Libora Soldána či Miroslava Hlahůlka, včera se přidali také Petr Švancara a Jan Palinek.