Večer uvedl vydavatel dílka Tomáš Ježek. „Je to už druhá Salajkova kniha básní v tomto roce. Při představení té první nám básník sdělil, že knih bude jako sešitů Rychlých šípů. A svůj slib dodrží, protože na konci roku v předvánočním čase vyjde další kniha, která ukončí tuto poetickou trilogii,“ prozradil Tomáš Ježek.

Básně ze sbírky Zřekni se četl svým nezaměnitelným hlasem herec Josef Kubáník. Po recitaci se vyjádřil také sám autor, že když slyšel své verše v profesionálním provedení, hned se mu zalíbily. close Básnická sbírka Zřekni se Jiřího Salajky. info Zdroj: archiv Jiřího Salajky (se souhlasem) zoom_in Básnická sbírka Zřekni se Jiřího Salajky.

Dále Jiří Salajka uvedl, že v této hospůdce není poprvé, protože tam kdysi bývala galerie U sovy, kde básník, známý spíše jako malíř a profesor na uherskohradišťském gymnáziu, často vystavoval své obrazy. Mezi návštěvníky nechyběli ani studenti, kteří přišli povzbudit svého emeritního profesora.

Jiří Salajka
Malíř, grafik, pedagog a básník Jiří Salajka se narodil 1. září 1955 v Uherském Hradišti a vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
Vyučuje výtvarnou výchovu a dějiny umění na gymnáziu v Uherském Hradišti.
Ve volné tvorbě se věnuje malbě a grafice.
Grafické techniky vzájemně kombinuje. Několikanásobným soutiskem dosahuje plasticity výsledného grafického listu.
V oblasti poezie se pohybuje roky, jen si své básně píše do šuplíku. Sbírce Zřekni se předcházela letos publikovaná kniha básní Stříhal jsem černě kříže.
Básnické sbírky si Jiří Salajka ilustruje sám.