Do Přírodovědného centra Trnka v Uherském Hradišti, jejíž členové akci pořádali, přišlo zhruba osmdesát dětí i dospělých. Součástí osvětové akce bylo seznámit návštěvníky se životem netopýrů, praktická ukázka zvířat i večerní výprava za těmito nočními tvory. „Zájem byl mimořádně velký. Například při ukázce živých netopýrů se k lektorce z Prahy, která o nich poutavě vyprávěla, nahrnulo tolik lidí, že jsem vůbec neměla možnost si zvíře zblízka prohlédnout," poznamenala vedoucí Přírodovědného centra Trnka Lenka Pavelčíková.

Pracovníci centra i lektorka odpovídali na četné dotazy účastníků. Ty se týkaly četnosti a míst, kde se netopýři v Uherském Hradišti nejvíce nacházejí, jak je vhodné se k nim chovat či kolik druhů těchto zvířat existuje.

Lidé, kteří čtvrteční akci nestihli, se mohou těšit na její další ročník. „Podobné setkání rozhodně zopakujeme. Uskuteční se v rámci Mezinárodního dne pro netopýry, v září příštího roku," dodala Lenka Pavelčíková.