Je ale pravdou, že uměleckou kvalitou ji rozhodně nepředčí o desetitisíce let mladší originální dětská pálená soška (pravděpodobně hračka) s názvem Modřanský Venouš. Umělecké dílo od akademického sochaře Ondřeje Olivy bylo slavnostně odhaleno 5. listopadu ve vstupní hale Centra slováckých tradic na Modré.

„Návštěvníci možná po příchodu do ní trochu znervózněli, neboť zmíněné čtyřmetrové dílo Strom poznání, odhalené 28. října 2016, často označované za největší odlitek z hliníku, již není na svém místě. Nemuseli se ale obávat. Neproběhl zde žádný podzimní či jarní ořez stromů. Šlo spíše o jakousi nábožensko-historickou výměnu,“ svěřil se Ondřej Oliva, který se svým tatínkem, věhlasným sochařem Otmarem Olivou, tehdy Strom poznání, symbolizující biblický výjev, odhalili.

„Dnes zdobí Strom poznání, symbolizující biblický výjev, kdy had přemlouvá Evu, potažmo každého z nás, k ochutnání zakázaného ovoce, více vhodný prostor, a to pálenici Centra. V ní je zakázané ovoce doslova hmatatelně cítit ve vzduchu a vyskytuje se tam nejen v pevném skupenství,“ říká s pousmáním Ondřej Oliva, autor uměleckého díla Modřanský Venouš, které vzniklo ve spolupráci s Karlem Marečkem, spolutvůrcem a zakladatelem Centra slováckých tradic, spolumajitelem buchlovické firmy BD SENSORS.

„Ve středu kruhového vyvýšeného pódia, v úzké puklině ve skále, tvořené ze tří kamenů dovezených z řeky Vydry na Šumavě, je umístěn kmen starého stromu. V pevném svazku jednotlivých linií kořenů a větví, jsou ze země silou vytrženy a neseny vzhůru kusy skály, které nyní kmen obrůstá,“ popisuje svoje nové umělecké dílo Ondřej Oliva.

Na očích, ale bezpečně schovaný

Tentokrát se při navrhování zmíněného díla (sochy) dostal do situace, kdy požadavek nebyl vytvořit pouze svébytný umělecký objekt, ale zároveň navrhnout věc užitou, sloužící k jistému účelu.

„Vytvoření pomyslného trezoru, schránky, relikviáře, který bude ve svém nitru skrývat poklad nejen vysoké duchovní hodnoty. Ovšem přitom zůstane i nadále na očích zvědavých turistů, lačnících nejen po zážitcích gastronomických, ale také historických,“ vysvětluje Ondřej.

Samotný fragment stromu zde ovšem nehraje hlavní roli. Důležité je to, co skrývá schránka, svým tvarem připomínající fontánu, kropenku či otevřené spojené dlaně. A tam se nachází ono tajemství.

„V takto vytvořeném bezpečném prostoru, v sametově temné noční obloze proplouvá prostorem i časem drobná soška Modřanského Venouše, jejíž historický význam naše současné snažení dalece převyšuje,“ konstatuje akademický sochař Ondřej Oliva.

Podotkne, že po vnějším obvodu elipsy, uzavřené křivky v rovině, je latinský text přeložený do češtiny: V těchto místech, v roce 2013, byl při stavbě Centra slováckých tradic objeven Modřanský Venouš.

„Figurka, prokazatelně z pálené hlíny, je podle způsobu zpracování dětským výrobkem, pocházejícím z 8. až 9. století před Kristem. Tedy z počátku proudění halštatského osídlení území Moravy,“ dodává starosta Modré Miroslav Kovářík.