Svou zkušenost s tímto problémem mají například v Bojkovicích, kde oznámení o zákazu podomního prodeje na tabule označující počátek obce, nainstalovali počátkem července. „Vzhledem k tomu, že jsme byli upozorněni na skutečnost, že to není správný postup, přikročili jsme k sundání těchto cedulí a zajistíme jejich správné nainstalování," informoval Slovácký deník starosta Bojkovic Petr Viceník. Že takový postup opravdu není správný, potvrzuje Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

„V některých obcích se začaly objevovat na sloupcích dopravních značek, zejména u tabulí začátku obce, nepovolené dodatkové tabulky, které mají informovat o zákazu podomního prodeje. Bohužel, i když to může být pro různé migrující podomní prodejce důležitá informace, zákon kombinaci takových tabulek s dopravními značkami nedovoluje," upozornil mediální zástupce ŘSZK Vojtěch Cekota. Pokud podle jeho slov obec přece jen chce podobnou tabuli nainstalovat, měla by postupovat standardním povolovacím procesem, který platí pro umisťování reklamních zařízení. „Chtěli bychom upozornit starosty a pracovníky obecních úřadů, kde třeba také o takovém značení uvažují nebo ho již instalovali, aby podobné dodatkové tabulky v žádném případě nenechali montovat na sloupky dopravních značek. Nepovolené tabulky bychom museli na našich značkách odstranit," doplnil výzvu k jednotlivým obcím ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Informovali jsme Tabule podomním prodejcům zakazují vstup do Bojkovic