Ceny táborů se pohybují v rozmezí od tří do deseti tisíc korun. V nabídce jsou příměstské tábory, stanové tábory, chatkové rekreační oblasti nebo tábory v zahraničí. Jejich vybavení se pohybuje od velkých rekreačních center se zděnými budovami až po stany s podsadami a polní kuchyní.
„Naše letošní nabídka je velmi bohatá. Nechybí ani zahraniční zájezdy do Itálie a Chorvatska nebo příměstské tábory. Od dubna máme už téměř obsazeno,“ prozradila Ivana Zůbková z hradišťského Domu dětí a mládeže Šikula.

Tábory musí také splňovat celou řadu předpisů. Děti nesmí zapomenout doma potvrzení od lékaře a potvrzení o bezinfekčnosti od rodičů, že se mohou tábora zúčastnit. „Pořádající osoba takové akce je povinna jeden měsíc před zahájením ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví termín a místo konání, počet dětí, způsob zabezpečení pitnou vodou a způsob stravování. Pořádající osoba musí zajistit po dobu konání akce základní péči o zdraví a hygienu všech účastníků,“ uvedla Zdenka Skulová, vedoucí územního pracoviště Krajské hygienické stanice Zlínského kraje v Uherském Hradišti.

V průběhu tábora provádějí pracovníci orgánu ochrany veřejného zdraví oddělení hygieny dětí a dorostu státní zdravotní dozor. V případě porušení těchto povinností hrozí pořadateli peněžitá pokuta až do výše dvou milionů korun. „V letošním roce jedeme už podesáté do Čeložnice u Kyjova. Nikdy jsme žádné problémy neměli, předpisy se snažíme dodržovat a spolupráci s pracovníky hygieny si velmi chválíme,“ řekl Karel Zerzáň z Podolí, hlavní vedoucí tábora.

„Poprvé má každý tábor své zaměření. Kamarád večerníček, čarodějnická škola nebo prázdniny s naším pěveckým sborem Esperanto. Volná místa ještě máme,“ láká Ludmila Skočovská z brodského Domu dětí a mládeže.