Dvanácti– až patnáctiletí členové hlídek mladých zdravotníků Českého červeného kříže (ČČK) se seznamovali s nejnovějšími postupy při poskytování první předlékařské pomoci.

„Výuka probíhala nejen v učebně, ale i v přírodě. Důraz byl položen na obvazovou techniku při použití provizorních prostředků, znehybnění poraněných končetin dostupnými prostředky a poskytování umělého dýchání. To se frekventanti střediska učili na umělé figuríně,“ popsala stručně náplň studijního střediska jeho hlavní vedoucí a ředitelka úřadu oblastního spolku ČČK v Uherském Hradišti Jarmila Vavřiníková.