Starosta Hluku Martin Křižan původně chtěl hlasovat o zbourání severní, od bývalého komunálu, a východní, od kostela, budovy, nakonec vše dopadlo jinak.

Do malého sálu na hlucké tvrzi mířím stejně jako mnoho jiných obyvatel slováckého městečka. Téma je totiž hodně kontroverzní a rozděluje obec na dva tábory. Jedni by Penkův statek zbourali, protože je skutečně v havarijním stavu a museli by se vynaložit velké finance, aby se dal komplex dohromady, druzí se ho snaží zachránit kvůli genius loci.

Mezi přísedícími obyvateli nechybí Miroslav Šuránek, který založil Spolek pro obnovu Penkova statku. Ten si pozval i starostku Kunovic Ivanu Majíčkovou, aby popsala ona své zkušenosti s opravou Panského dvora a vyvrátila údajné fámy, které po Hluku kolují ohledně této stavby. "Určitě není pravda, že nám vlhnou stěny. Jednalo se pouze o dvě místa. Pod celou stavbou je takzvané iglú, aby tudy mohl procházet vzduch. Do opravy bych se pustila i teď s odstupem času, protože je to jediná historická stavba tohoto druhu v Kunovicích," říká před zastupitelstvem Ivana Majíčková. To ale není jediný host Miroslava Šuránka, druhou ženou je poslankyně Kristýna Zelienková (TOP 09), krajský lídr nadcházejících voleb. "Nechci vás nijak ovlivňovat, ale staré stavby stojí za to zachraňovat. Já jsem teď sama koupila starý domeček v Uherském Ostrohu a opravuji ho, protože tam prostě patří. Původní majitel ho chtěl zbourat," je přesvědčená Kristýna Zelienková.

Dvě a půl hodiny trvající debata sice začíná přečtením předběžné zprávy statika a návrhem na zbourání, ale k hlasování o tomto usnesení nakonec ani nedojde. Zastupitelé jsou opatrní a postupem času se spíše mezi sebou i přítomnými obyvateli dohadují, co je nejdůležitější udělat teď a co do budoucna. Jako první přichází na přetřes severní budova v ulici Sokolská. Podle statika Antonína Uhlíře má budova na několika místech porušené zdivo a ve východní části je ve špatném stavu strop. Stavba je podle něj ale opravitelná. Návrh na demolici této budovy se po bouřlivé diskuzi ruší. Zastupitel Bronislav Mitáček stejně jako místostarosta Jan Šimčík navrhují, že by se mělo před hlasováním o bouráním nebo opravě budov rozhodnout, co by v nich případně bylo, a podle toho by se opravily.

"Zadávám tedy všem zastupitelům domácí úkol do příštího zasedání na konci října dodat návrhy toho, co by mělo v Penkově statku být," navrhuje usnesení starosta Hluku a zastupitelé ho schvalují. U druhé budovy ale musí dojít už dnes k zásadnějšímu rozhodnutí. Střecha na bývalé sýpce se totiž už částečně propadla. "Trámy jsou navíc nahnuté směrem k základní škole," upozorňuje starosta Hluku. Při dalších námitkách z řad publika a proseb, aby se budova nebourala, se situace dostává do varu. "Pokud dnes nerozhodneme o zbourání střechy a části štítů, skládám funkci starosty. Nechci nést odpovědnost za to, že se tam někomu něco stane," rozčílí se Martin Křížan. Zastupitelé nakonec tedy schvalují demontáž střechy i štítů do výšky půl metru nad současným stropem s tím, že se dřevo uschová k případnému dalšímu použití.